تازه های خبری ...

                                                                                                                                                                              

 
 

 

        خبرنامه داخلی شماره ۴۸ منتشر شد

۱۴۰۱/۰۴/۲۱

 

 

  ادامه مطالب  

 

 

        شماره 106 فصلنامه علمي پژوهشي خردنامه صدرا منتشر شد

۱۴۰۱/۰۴/۱۱

 

 

  ادامه مطالب  

 

 

         جلد دوم کتاب «زخمه‌ها و نغمه‌ها» منتشر شد

۱۴۰۱/۰۳/۲۱

 

 

  ادامه مطالب  

 

 

       چهل و هفتیمن شماره فصلنامه علمي «تاريخ فلسفه» منتشر شد

۱۴۰۱/۰۳/۱۷

 

 

  ادامه مطالب  

 

 

     کتاب « فلسفه و تعامل جهان و انسان» منتشر شد

۱۴۰۱/۰۳/۱۰

 

 

  ادامه مطالب  

 

 

     انتشار چاپ سوم کتاب «فلسفه زن بودن»

۱۴۰۱/۰۳/۰۸

 

 

  ادامه مطالب  

 

 

     فایل صوتی سخنرانیهای همایش «حکمت، حکومت، ولایت» منتشر شد

۱۴۰۱/۰۳/۰۱

 

 

  ادامه مطالب  

 

 

     چکیده مقالات همایش «حکمت، حکومت، ولایت» منتشر شد

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

 

 

  ادامه مطالب  

 

 

     بیست و ششمین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا بصورت مجازی برگزار میگردد

۱۴۰۱/۰۲/۲۴

 

 

  ادامه مطالب