_

 

شوراي علمي راهبردي «فلسفه و كودك» برگزار شد

 

 اولين جلسه مشترك شوراي علمي راهبردي فلسفه و كودك با همكاري بنياد حكمت اسلامي صدرا و وزارت آموزش و پرورش برگزار شد. به گزارش روابط عمومي بنياد حكمت اسلامي صدرا، اين جلسه به رياست آيت الله سيد محمد خامنه‌اي، جهت سياستگذاري و تصميم گيري براي اجرايي شدن طرح جامع پيشنهادي از سوي بنياد حكمت اسلامي صدرا در كليه مدارس كشور، فعاليت خود را آغاز كرد. در اين جلسه، اعضاي شوراي علمي سازمان پژوهش، كميته مطالعات نظري طرح سند ملي آموزش و پرورش، گروه ارزشيابي موسسه پژوهشي و برنامه‌ريزي درسي، گروه علوم انساني و فلسفه آموزش و پرورش، اعضاي دفتر تاليف كتب درسي و اساتيد برجسته فلسفه كشور حضور داشتند. رياست بنياد حكمت اسلامي صدرا، پس از تشريح مطالعات نظري و ميداني گسترده در زمينه طرح «فلسفه و كودك» عنوان كرد: موضوع مهم و مدنظر طرح پيشنهادي اين بنياد اينست كه نحوه آموزشي در مدارس ايجاد شود كه شكل تلقيني تعليم را كه در درازمدت موجب نهادينه شدن روحيه تعبّد و تسليم در كودك مي‌شود، از بين ببرد و در نهايت كودك بتواند به روش استدلال و تفكر منطقي و انتقادي دست يابد. دكتر احد فرامرز قراملكي، استاد فلسفه دانشگاه تهران و دبير جلسات شوراي راهبردي، ضمن اشاره به نقاط قوت بنياد صدرا در جلب نظر وزارت آموزش و پرورش گفت: خلاقيت و نوآوري موجود در طرح پيشنهادي بنياد صدرا، نگاه جامع و كلي آن به طرح مذكور و داشتن همت والاي لازم براي ادامه اين طرح و همچنين داشتن توجه به پيشينه طرح «فلسفه و كودك» خارج از كشور، از ويژگي‌هاي قابل توجه بنياد حكمت اسلامي صدرا بوده كه توجه مديران آموزش و پرورش را به خود جلب كرده است. در اين نشست دكتر احمدي، معاون وزير به همراه جمعي از مسئولين آموزش و پرورش و اعضاي گروه فلسفه و كودك بنياد صدرا به ايراد نظرات خود در مورد طرح پيشنهاد شده پرداختند. در پايان، اعضاء شوراي علمي راهبردي، پيگيري جلسات شورا در جهت اتخاذ سياستهاي لازم براي اجرايي شدن طرح پيشنهادي را خواستار شدند.