_

  تاريخ:  28/12/1386

چاپ صفحه        ذخيره صفحه

«خردنامه صدرا» به شماره پنجاه رسيد

 

پنجاهمين شماره از فصلنامه علمي ـ پژوهشي خردنامه صدرا كه نشريه‌اي در حوزه فلسفه اسلامي است، منتشر شد.

___________________________________________________________________

 

 

به گزارش روابط عمومي بنياد حكمت اسلامي صدرا، در سر مقاله اين نشريه كه به قلم آيت الله سيد محمد خامنه‌اي نگارش يافته، آمده است: «ماه محرم، مانند ماه رمضان و مواسم و مراسم ديگر اسلامي، فصلي مبارك از كتاب سال زندگي ما مي‌باشد و بمانند فصول چهارگانه طبيعي كه هر يك كاركرد ويژه‌اي دارند و هريك بنوعي نباتات را تربيت مي‌كنند، اين فصول اسلامي در رشد و تربيت انسان و بيدارسازي او از خواب غرايز طبيعي، آثاري را بدنبال خود مي‌آورند. و همانگونه كه هر يك از فصول سال براي تجديد حيات طبيعي يا تناوري و رشد و تكامل گياهان مفيد است، اين ماههاي مبارك و فرخنده به تناوري و تجديد حيات معنوي و روحي انسان مسلمان كمك مي‌كنند و او را از آب و گل ماديات بيرون مي‌آورند.»

رئيس بنياد حكمت اسلامي صدرا با اشاره به نقش تربيتي واقعه عاشورا و نمادهاي بيمانند انساني و الگوهاي فوق بشري آن، سرمقاله خود را اينگونه پايان مي‌دهد: «اينست رمز جاودانگي عاشورا و سرّ تكرار آن درهر سال و اينست رمز كيان اسلام و فرجام پيروزي آن در سايه‌يي كه اين درخت تناور به ياري خداوند عزيز بر همه جهانيان خواهد گسترانيد.

چهل روز عزاداري حسين بهانه و وسيله‌اي است براي پيروان او كه چله‌نشين عشق و شيدايي الهي شوند و براي نجات بشريت به تربيت و تجهيز خود بپردازند. بي‌سبب نيست كه مسلمان حسيني در اين فصل لباس سياه، كه رنگي بالاتر از آن نيست، مي‌پوشد تا همرنگ دشمنان بشر و انسان نمايان يزيدي سرشت نشود و رنگ و ننگ بشريت را كه تاريخ، شرمگين و بدنام آنهاست، پاك كند.»

اين شماره از مجله «خردنامه صدرا» نيز همچون شماره‌هاي پيشين شامل مقالات تخصصي و فلسفي متنوعي مي‌باشد.

زندگي، مكتب و شخصيت صدرالمتالهين نوشته «استاد سيد محمد خامنه‌اي»، جايگاه انسان در حكمت متعاليه ملاصدرا نوشته «دكتر رضا اكبريان»، تبيين «قانون عمل و عكس العمل» طبق «اصل مشاركت» در فلسفه كانت نوشته «رضا ماحوزي» و «دكتر يوسف شاقول» از جمله مقالات اين شماره محسوب مي‌شوند.

از ديگر مطالب اين شماره مي‌توان به روش‌شناسي ملاصدرا در مسئله علم باري تعالي كار مشتركي از «محمد غفوری نژاد» و «دکتر احد فرامرز قراملکی»، نگاهی به رابطه برخی دانشهای فلسفی با روانشناسی از «مسعود اميد» و «دکتر عبدالله نصری»، اصل امتناع تناقض: حكمت متعاليه و منطق فازي از «مهدي حسين‌زاده» و بخش دوم مقاله جريان‌شناسي خيال در منظومه عرفاني محي‌الدين ابن‌عربي از «دكتر مريم صانع‌پور» و «دكتر احمد بهشتي» اشاره كرد.

بخش پاياني «خردنامه صدرا» نيز به گزارشي از همايش روز جهاني فلسفه كه آبانماه سال 86 به همت بنياد حكمت اسلامي صدرا برگزار شد، اختصاص يافته است.

پنجاهمين شماره مجله «خردنامه صدرا» به صاحب امتيازي و مدير مسئولي «سيد محمد خامنه‌اي» و زير نظر هيئت تحريريه به تازگي منتشر شده و با بهاي 800 تومان به علاقمندان علم و انديشه عرضه شده است

   انتهاي پيام

 

 

 صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي