_

  تاريخ:  30/10/1386

چاپ صفحه        ذخيره صفحه

انتقاد مدير مسئول مجله «خردنامه صدرا» از كم‌كاري مسئولان نهادهاي فرهنگي در معرفي شخصيتهاي بزرگ فلسفه و حكمت به نسل جوان.

 

استاد سيد محمد خامنه‌اي، صاحب امتياز و مدير مسئول فصلنامه علمي ـ پژوهشي «خردنامه صدرا» در آخرين شماره اين نشريه با رويكردي انتقادي به روند معرفي شخصيتهاي بزرگ و عظيم الشأن عرصه حكمت و انديشه كشورمان، از مسئولين نهادهاي فرهنگي خواست براين مسئله اهتمام بيشتري ورزند.

___________________________________________________________________

 

 

به گزارش روابط عمومي بنياد حكمت اسلامي صدرا، چهل و نهمين شماره فصلنامه علمي ـ پژوهشي خردنامه كه مجله‌اي در حوزه فلسفه و علوم عقلي است، منتشر شد.

در سر مقاله اين شماره خردنامه در خصوص انتصاب سال دوهزار و هشت مسيحي به نام رودكي توسط يونسكو به مناسبت يكهزار و صدمين سال تولد او آمده است: «بدون شك، مطرح شدن در معرفي نمودن ادباي ايراني كاري خوب و شايسته است و متاسفانه در قرون گذشته بوسيله ادبا و شرق شناسان غربي بيشتر عمل مي‌شد تا با نهادهاي فرهنگي ايراني و همچنين شك نيست كه ادبيات و زبان فارسي و جلوه‌هاي زيباي آنرا با عرصه اجتماع كشيدن سبب استحكام فرهنگ و زبان و در نتيجه دوام و بقاء استقلال ملت مي‌گردد.»

آيت الله خامنه‌اي با اشاره به نكته‌هاي پرسشگونه‌اي كه در اين اقدام به چشم مي‌خورد، خاطرنشان ساخت: «چرا در روزگاري كه حكمت، دربارگاه دولتيان در صف نعال است و خنياگران و بازيگران صدرنشين مصطبه شده‌اند و ناز بر انديشمندان مي‌فروشند، و چرا در زمانه‌يي كه قلم بدستاني دبستاني كه بويي از حكمت و انديشه نبرده‌اند به بهانه دفاع از دين، در جرايد، فلسفه را محكوم مي‌كنند و در پرده، شخصيتهايي چون امام خميني و علامه طباطبائي و مطهري و امثال آنها را مي‌كوبند و به مقابله با قرآن متهم مي‌سازند.

و چرا در شرايطي كه غرب يهودي و مسيحي كمر به انزوا و تخريب اسلام بسته و از دو طرف سنگ خصومت بر آن مي‌بارد، يونسكو، يعني يك مؤسسه بين المللي پرداخته غرب، از ميان دهها ستاره قدر اول ايراني به فكر يك شاعر ايراني مي‌افتد؟ آنهم شاعري كه در طراز سعدي و حافظ و مولوي نيست، رود مي‌نواخته و در دربار شاهان غزل و شعر بكام آنان مي‌سروده و بفكر معيشت خود بوده.»

نويسنده در پايان متذكر مي‌شود: «چرا اين دايگان مهربانتر از مادر به سراغ شخصيتهاي بزرگ و عظيم الشأني مانند ميرداماد و ملاصدرا و شيخ بهائي و دهها مانند اينان نمي‌روند كه از خدمات آنان نه فقط ايرانيان كه حتي جهان متمدن گذشته و امروز بقدر وسع خود بهره گرفته است.

آيا باز سياستي خصمانه در كار نيست كه ذهن جوان امروز ما بجاي حكمت و انديشه و دانش، بسوي مطربي و ترانه‌سازي برگردانده شود؟ و عشرت غفلت آلوده امروزي او برآينده پيروزش پيروز شود؟ چرا بايد مفاخر ملي ما را بيگانگان به ما معرفي كنند؟ و چرا بايد باز خزف، بازار گوهر را بشكند؟ و چرا بايد ثروت و سرمايه ملتي كه به مسئولين دولتي اعتماد نموده و آن ثروت را به آنها سپرده، صرف ساز و آواز و يادبود سازگران پرآوازه گردد؟»

اين شماره از خردنامه صدرا، همانند شماره‌هاي پيشين آن، شامل مقالات تخصصي گوناگون در حوزه فلسفه و همچنين چكيده اين مقالات به زبان انگليسي مي‌باشد.

«انسان و جهان‌هاي ممكن» از آيت الله سيد محمد خامنه‌اي، «نفس و صيرورت آن در حكمت متعاليه» از دكتر حسين كلباسي اشتري، «زبان برتر نظريه‌اي در روش شناسي حكمت متعاليه» كار مشتركي از جنان ايزدي و دكتر احد فرامرز قراملكي، «نقد و بررسي مفهوم وجود، نور و ماهيت در حکمت اشراق» از دكتر سعيد رحيميان و »مسئله مغايرت وجود با ماهيت بعنوان زمينه اي برای نظريه اصالت وجود« از دکتر سيد مسعود سيف از عناوين برخي مقالات اين نشريه به شمار مي‌آيند.

در ادامه مطلب اين شماره، «هگل و تاريخ فلسفه» از دكتر علي مرادخاني، «تجسم اعمال در حكمت متعاليه» از دكتر عبدالعلي شكر، «بررسي تطبيقي تجدد امثال و حركت جوهري» از محمد ديناني و دكتر احمد عابدي عناوين ديگر مقالات منتشر شده در خردنامه شماره چهل و نهم مي‌باشند.

قسمت اول مقاله «جريان شناسي خيال در منظومه عرفاني محي الدين ابن‌عربي» كار مشتركي از مريم صانع‌پور و دكتر احمد بهشتي نيز از مقالات كار شده در آخرين شماره خردنامه صدرا به شمار مي‌رود.

در مطالب انگليسي «خردنامه صدرا»، بخش چهل و نهم از نوشتار بررسي زندگي ملاصدرا با عنوان «زندگي، آثار و فلسفه ملاصدرا» به قلم استاد سيد محمد خامنه‌اي، به همراه چكيده انگليسي تمام مقالات اين شماره، منعكس شده است.

شماره جديد فصلنامه تخصصي فلسفه اسلامي «خردنامه صدرا» با مقالات علمي اصيل به تازگي از سوي انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا در 128 صفحه و قيمت 800 تومان منتشر شده و در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

 

   انتهاي پيام

 

 

 صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي