_

شماره جديد فصلنامه خردنامه منتشر شد

شماره چهل و هفتم فصلنامه علمي پژوهشي خردنامه كه فصلنامه‌اي تخصصي در حوزه فلسفه و علوم عقلي است، منتشر شد.

 به گزارش روابط عمومي بنياد حكمت اسلامي صدرا، در اين شماره از فصلنامه خردنامه، مقالات «نگاهي جديد به مقدمات، جايگاه و آثار بحث زيادت وجود بر ماهيت» به قلم دكتر زهرا مصطفوي، و «مقايسه ميان نظر ملاصدرا و فارابي دربارة رئيس اول مدينه» به قلم دكتر رضا اكبريان، به چاپ رسيده است. در سرمقاله اين شماره خردنامه، به قلم آيت الله سيد محمد خامنه‌اي، صاحب امتياز و مدير مسئول فصلنامه خردنامه چنين آمده است: «مهمترين عنصر قوام يك جامعه زنده، فرهنگ و معنويت آنست كه ملت ما از بركت اسلام همواره در سايه آن زندگي كرده است. اهميت اقتصاد ملي و لزوم حراست از منافع ملي و حل مسائل روزمره‌يي چون مسئله هسته‌اي و مشكلات ديپلماسي قابل انكار نيست، اما بحث بر سر اهمّ عناصر قوام ملت و نظام است، همان كه چاره ساز اتحاد ملي و انسجام اسلامي است. آيا اين موضوع در سرلوحه راهبرد مسئولين قرار گرفته است؟ مگر نه اينست كه مجلس بايد شكل صحيح مديريت و راهبرد جامعه و سوق آن به اتحاد را فراهم آورد؟ اتحادي كه با اقتصاد و ديپلماسي و نان و مسكن ممكن نيست و تنها راه آن ساختن انديشه‌اي خردورزانه و تقويت جوانب عقلانيت و ايمان ديني و حكمت است، كه در قرآن از آن به «خير كثير» تعبير شده و ائمه معصوم (ع) آنرا گمشده (ضاله) مؤمنين ناميده‌اند.» در شماره چهل و هفتم فصلنامه خردنامه مقالات ديگري از دكتر رضا اكبري، و عبدالله نيك‌سيرت، با عناوين «ابتكارات فلسفي ملاصدرا و نقش آنها در نظريه عالم صغير و انسان كبير» و «جستاري در باب نسبت عالم با خدا با نگاه ويژه به غزالي و ابن رشد» منتشر شده است. در اين شماره، مقاله‌اي مشترك از دكتر ناديا مفتوني، و دكتر احد فرامرز قراملكي آمده كه به در مقوله خيال پرداخته است. و مقالة «تصحيح شرح بيتي از گلشن راز تأليف محقق دواني» عنوان رساله مشتركي به قلم دكتر محسن جاهد و دكتر سحر كاوندي است. در ادامه، به معرفي چهار كتاب «فلسفه زن بودن مقدمه‌اي بر حقوق زن» تأليف آيت الله سيد محمد خامنه‌اي، «جهانگردي در قلمرو فقه و تمدن اسلامي» كه توسط جمعي از نويسندگان مجله فقه نگاشته شده، «فلسفه اسلامي و فلاسفه غرب» كه شامل بيست و نه مقاله برجسته ارائه شده در همايش جهاني ملاصدرا (سال 2004 م) به زبان انگليسي است و «حكمت اشراق سهرودي» تاليف دكتر سيد يحيي يثربي پرداخته شده است. در بخش پاياني اين فصلنامه، «زندگي، آثار و مكتب ملاصدرا» كه به زبان انگليسي و به قلم آيت الله سيد محمد خامنه‌اي است چاپ شده و همچنين چكيده‌اي از مقالات مطرح شده در اين شماره، به زبان انگليسي به چاپ رسيده است.