_

  تاريخ:12/12/1389

چاپ صفحه        ذخيره صفحه

از سوي مدير مسئول فصلنامه «خردنامه صدرا» مطرح شد:

 

انتقاد از بي‌توجهي به ابعاد معنوي و فرهنگ بومي كشور

 

فصلنامه علمي- پژوهشي «خردنامه صدرا» به صاحب امتيازي و مدير مسئولي آيت‌الله سيد محمد خامنه‌اي شصت و دومين شماره خود را زير نظر اعضاي هيئت تحريریه آن كه متشكل از اساتيد برتر و صاحب‌نظر در حوزه فلسفه اسلامي است، روانه بازار نشر كرد.

 

___________________________________________________________________

 

 

  

 مدير مسئول فصلنامه در سر مقاله اين شماره، توجه تام به تدوين سياستهاي كلي كشور و تهيه چشم‌انداز بيست ساله و برنامه‌هاي پنجساله را از اقدامات مفيد جمهوري اسلامي ايران خوانده و در ادامه ذكر كرده است: اجراي برنامه‌هاي كشوري كه بصورت ريزتر و جزئي‌تر در لوايح بودجه سالانه ديده مي‌شود، يكي از حساسترين نقاط سياستگذاريهاي حكومتي است كه از طرفي آئينه بينش و واقعگرايي و رشد فكري نويسندگان آن را نشان ميدهد و از طرف ديگر نمايشگر تحولات و تغييرات مادي و معنوي آينده كشور مي‌باشد و سرنوشت جامعه را از خطوط و رسوم آن مي‌توان پيش بيني كرد.

 وي در ادامه به كمبودهاي اين طرحهاي كوتاه و يا درازمدت اشاره كرده و گفت: اعتماد و اعتناي مسئولين ما به موازين و ملاكهای مادي معمول دنياي غرب و كم‌توجهي و كم‌بهادادن به جهات و ابعاد معنوي و فرهنگي بومي و اسلامي از جمله نقصهاي اينگونه طرحهاست؛ بعنوان مثال در چشم‌انداز بيست و پنجساله كشور مي‌بينيم كه آخرين و مختصرترين بخشها، بخش فرهنگ است كه تحت عنوان «فرهنگ و انديشه»، مصاديق عجيبي كه ربطي به فرهنگ ندارد (همچون ورزش و تربيت بدني) در آن گنجانده شده و چيزي قابل اعتنا از امهات فرهنگ ديني مانند اهتمام به حكمت‌آموزي و نشر معارف فكري و اعتقادي در آن ديده نمي‌شود و در برنامه‌هاي پنجساله نيز همين نگاه كلي به برنامه سازندگي كشور عمل شده و از جمله در برنامه سال 90 و بودجه نويسي آن، از اين هدف مهم فقط يك جمله كوتاه «فراهم كردن رشد فكري و عملي» ذكر شده كه در عمل از اين دو شاخه يعني: «فكر» و «علم»، متأسفانه و معمولاً به علم بمعناي تكنولوژي و علوم تجربي بيشتر توجه مي‌شود تا علم بمعناي علوم انساني؛ و از بركت اين تفسير ناقص، سر فكر و معرفت بي‌كلاه مي‌ماند؛ بي‌توجهي به اهميت «تفكر» افراد جامعه، بويژه جوانان، و بي‌اعتنائي برنامه‌ريزان ما به رشد صحيح فكري و بها ندادن به پايه‌گذاري و آموزش درست حكمت عملي و نظري، ناشي از هر چه باشد، نتيجه بد ببار خواهد آمد و جوانان ما را كه از سلاح تفكر صحيح و معارف ديني خلع شده‌اند، به دامن دشمن خواهد انداخت.

 رئيس بنياد حكمت اسلامي صدرا با تأكيد بر اهميت «فراهم‌سازي محيط رشد فكري» براي جوانان، تصريح نمود: يك نگاه دقيق به طرح برنامه و بودجه ثابت خواهد كرد كه هيچيك از آن بندها و ماده‌ها بجز «فراهم‌سازي محيط رشد فكري» نمي‌توانند ضامن تزكيه روحي و قدرت و استقلال فكري جوانان در برابر دشمنان عنود و خيره سر اين سرزمين باشند؛ نه اقتصاد بهره‌ور و نه اشتغال و مسكن و ازدواج جوان و نه ورزش و نظاير آن، نمي‌توانند امنيت او را در برابر توطئه دشمن بيمه كنند؛ كه بسا بالعكس برخي از آنها مقدمات افتادن آنها در دام و دامن دشمنند و نمونه آن وقايعي است كه گاه ورزشكاران شركت كننده ما در مسابقات بين‌المللي از خود بروز مي‌دهند و آبروي ملت را مي‌برند.

 استاد خامنه‌اي با اشاره به برخي اشتباهات سنّتي پس از انقلاب، هم آشيانه كردن ورزش و فرهنگ در امر بودجه را يكي از نواقص خواند كه سبب مي‌شد از مختصر سهمي كه براي بخش فرهنگ مقدر شده بود بخش عمده آن به اموري بنام ورزش و اسرافهاي واضح و غيرقابل انكار آن، اختصاص يافته و صرف شود و اين خود، يكي از نمكهايي بود كه به زخم دل اصحاب حكمت و معارف و فرهنگ ريخته مي‌شد و حمايتي از راه نمي‌رسيد.

نگارنده سرمقاله در پايان با ابراز اميدواري از قانون تأسيس وزارت ورزش و جوانان خاطر نشان كرد: اين قانون با تمام اشكالات فني كه بر آن وارد است، اين مژده را به دل خسته اصحاب فرهنگ ميدهد كه اين شريك پر اشتهاي قوي پنجه را از سر سفره فرهنگ و خردمندي و بساط علم و معرفت به جاي ديگري گسيل كنند و اگر خود صاحب انديشه‌اند، بيشتر به فكر تربيت روحي و تقويت بنيه و بازوي معرفت جوانان باشند و بجاي رنجش از نصح ناصحان به اين نصايح انديشه كنند.

 شصت و دومين شماره «خردنامه صدرا» در بردارنده مقالاتي در باب فلسفه اسلامي است كه از آنها مي‌توان به «اثبات وجود رابط بر مبناي تحليل رابطه‌يي علّي و معلولي» نوشته «دكتر عبدالعلي شكر»، «نسبت ميان نظر و عمل از ديدگاه ملاصدرا»، نوشته «دكتر رضا اكبريان»، «تطور تاريخي تفسير آيه ميثاق و نوآوري ملاصدرا»، از «محمد غفوري‌نژاد و دكتر احد فرامرز قراملكي» و «تحليل انحاء تقدم و تأخر در قوه و فعل» از «دكتر جمشيد صدري» اشاره كرد.

عناوين ديگر مقالات درج شده در اين شماره فصلنامه عبارتست از: «معاني وجود از ديدگاه افلاطون بر مبناي جمهوري، پارمنيدس و سوفسيت» كار مشترك «دكتر محمد مشكات و دكتر سعيد بيناي مطلق»، «استكمال جوهري نفس انساني از منظر ملاصدرا» از «دكتر محمد محمدرضايي و محمد قاسم الياسي»، «اصالت وجود و تعارض زدايي ديدگاههاي فلاسفه و متكلمان مسلمان در تبيين معناشناختي صفات الهي» از «دكتر محمدجواد پيرمرادي» و «عرفان متعالي، ديدگاه و جايگاه عرفاني ملاصدرا» از «دكتر محمد فنائي اشكوري».

شصت و دومين شماره فصلنامه علمي- پژوهشي «خردنامه صدرا» كه از شماره سي و هشتم در فهرست نشريات فلسفي معتبر جهان [Philosopher’s Index] به آدرس www.philinfo.org نمايه شده، در 144 صفحه و قيمت 1000 تومان از سوي انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا به بازار نشر عرضه شده است.

  

   انتهاي پيام

 

 

 

     صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي