_

  تاريخ:  05/11/1387

چاپ صفحه        ذخيره صفحه

بازنگري در پايه‌هاي تفكر فلسفي و لزوم ارج نهادن به فلسفه اسلامي در آخرين شماره فصلنامه «خردنامه صدرا»

 

پنجاه و سومين شماره فصلنامه علمي ـ‌ پژوهشي خردنامه صدرا در حوزه فلسفه اسلامي منتشر شده است.

 

___________________________________________________________________

 

 

 به گزارش روابط عمومي بنياد حكمت اسلامي صدرا، مقاله اين شماره ضمن بازنگري در پايه‌هاي تفكر فلسفي در طول تاريخ، به آسيب‌هاي دوران تجدد كه توسط برخي فيلسوفان اروپايي از جمله هيوم و كانت به بنيان معرفت فلسفي وارد آمده، اشاره دارد.

ليكن امروز كمسودي فلسفه‌هاي غربي، روشنفكران آنان را به انديشه واداشته كه گاه گمشده خود را در فلسفه اسلامي مي‌طلبد؛ با اين حال برخي ميراثداران فلسفه اصيل اسلامي در حوزه و دانشگاه سرمايه‌خود را رها و بدنبال سراب انديشه اين و آن مي‌افتند و در نتيجه فرزندان ابن‌سينا و ملاصدرا مبلّغ مكاتب گوناگون بيگانه مي‌گردند.

آيت‌الله سيد محمدخامنه‌اي، در ادامه با اشاره به مزاياي تفكر غربي و شجاعت آنان در اظهار عقيده و ماجراجوئي در كشف حوزه‌هاي جديد تفكر، خاطرنشان ساخت كه فلسفه بمعناي فهم هستي و راه سعادت چيزي وراي اينهاست و بشر قرنها اين درخت پرثمر را آبياري كرده و به نسلهاي پس از خود سپرده و سزاوار نيست كه بدست باغبانان آن به هيمه بدل شود.

وي در پايان سرمقاله خود، با تأكيد بر لزوم آگاهي فلسفه پژوهان كشورمان از سير افكار فلسفي و مكاتب و منابع ديگر، آنها را به همّت گماردن بر اصلاح و پربارسازي فلسفه اسلامي و حكمت متعاليه دعوت نمود.

آخرين شماره فصلنامه «خردنامه صدرا»، مقالات «مرزبندي روش‌شناسانه ميان دانش موجود بما هو موجود و دانش مفارقات» از «دكتر سيد صدرالدين طاهري»، «ابن‌سينا و اتحاد عاقل و معقول» از «دكتر غلامحسين خدري»، «ارزيابي علم خدا در انديشه سهروردي» از «دكتر منصور ايمانپور»  و «سياست و حكومت در حكمت متعاليه» از «دكتر محمدعلي نويدي»، را شامل مي‌شود.

و از ديگر مقالات تخصصي چاپ شده در اين فصلنامه مي‌توان به «مقايسه موضوع، روش و مقصد فلسفه از نگاه ملاصدرا و هيدگر» از «دكتر محمدرضا اسدي»، «بررسي تطبيقي تأويل ملاصدرا و هرمنوتيك هيدگر» از «دكتر محمدبيدهندي»، «بازنگري در تعيين محدوده علم حضوري و علم حصولي» از «سيد احمد غفاري قره‌باغ» و «حركت جوهري از عزيزالدين نسفي تا صدرالدين شيرازي» اثر مشترك «دكتر داود فيرحي» و «مهدي فدائي مهربان» اشاره كرد.

بخش پاياني فصلنامه نيز همچون شماره‌هاي پيشين، به معرفي كتب فلسفي و ترجمه انگليسي برخي مقالات منتخب اختصاص يافته است.

پنجاه و سومين شماره فصلنامه «خردنامه صدرا» در حوزه فلسفه اسلامي، توسط انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا و با صاحب امتيازي و مدير مسئولي سيد محمدخامنه‌اي، به بهاي 1000 تومان به چاپ رسيده است.

 

   انتهاي پيام

 

 

 

 صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي