_

  تاريخ: 28/7/1386

چاپ صفحه        ذخيره صفحه

كتاب «حكمت متعاليه و تفكر فلسفي معاصر» نوشته «دكتر رضا اكبريان» منتشر شد.

 

«حكمت متعاليه و تفكر فلسفي معاصر» نوشته «دكتر رضا اكبريان» در دو هزار نسخه از سوي انتشارات «بنياد حكمت اسلامي صدرا» منتشر شده است.

___________________________________________________________________

 

 

در مقدمه اين كتاب آمده است: در ميان نظامهاي حكمي و فلسفي جهان اسلام شايد بتوان گفت بهترين مكتبي كه مي‌تواند پاسخگوي سؤالات مهم و اساسي جديد باشد، حكمت متعاليه است. بنيانگذار اين مكتب كه خود قبل از طرح نظريه خويش، بصورت دقيق و عميق به مطالعه نظامهاي پيشين پرداخته بود، توانست با تفكر و تعمق و تذوق فوق‌العاده خود به ايجاد و ابداع مكتبي دست زند كه جامع عقل و شهود و يا بعبارت ديگر مشايي و اشراقي باشد.

اين استاد فلسفه در ادامه مي‌افزايد: حال پرسش اساسي اينست كه نظام فلسفي حكمت متعاليه چگونه مي‌تواند با فلسفه‌هاي جديد يا به تعبير ديگر با تفكر فلسفي معاصر ارتباط برقرار كند.

كتاب «حكمت متعاليه و تفكر فلسفي معاصر» در 387 صفحه و شمارگان دو هزار نسخه به تازگي در دسترس مشتاقان علوم عقلي و اهل معرفت قرار گرفته است.

   انتهاي پيام

 

 

 

 صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي