_

  تاريخ:  01/5/1387

چاپ صفحه        ذخيره صفحه

در همايش «مكتب فلسفي شيراز» مطرح شد (2):

 

رئيس بنياد حكمت اسلامي صدرا: حكمت اشراق به ابزاري براي دفاع از تشيع تبديل شد.

___________________________________________________________________

 

 

آيت الله سيد محمد خامنه‌اي در سخنراني خود در استانداري و جمع مديران دستگاههاي اجرايي فارس گفت: مبادا با ترك و تعطيل كردن حكمت همه زحمتها را از بين ببريم.

رئيس بنياد حكمت اسلامي صدرا، حكمت اشراق را داراي ويژگي‌اي دانست كه آن را به ابزاري براي دفاع از تشيع و ميراث ولايت تبديل كرده است.

آيت الله سيد محمد خامنه‌اي در همايش مكتب فلسفي شيراز، به تشريح ويژگي‌هاي تاريخي فلسفه در ايران پرداخت و گفت: جريان باطني‌گري يا اسماعيلي، يكي از جرياناتي است كه در زمان امام صادق (ع) و همزمان با تاريخ خلفاي عباسي و اموي شكل گرفت و بسياري از بزرگان شيعي با اين جريان ارتباط داشتند؛ اما در تاريخ به نقش شيعه كم توجهي شده است.

او توجه به علوم عقلي را يكي از خصوصيات جريان مخفي شيعي بخصوص در دوران سلجوقي و زمان غزالي دانست و گفت: سير اين علوم در سه بخش شامل فلسفه‌ي مشايي و در دو بخش حكمت اشراقي و عرفان قابل بررسي است و شيراز يكي از مراكز مطمئن حفظ و حراست حكمت و عرفان بويژه حكمت اشراق شد و شعاع اين موضوع در سراسر كشور اسلامي حتي تا شامات و اسپانيا هم توسعه يافت و پيش رفت.

رئيس بنياد حكمت اسلامي صدرا همچنين گفت: فلسفه همواره براي شيعه بمثابه‌ي حربه‌اي است كه غير از تبليغ و تقويت اعتقادات اسلامي، راه فريبكاري و سفسطه سياسي را هم مسدود مي‌سازد.

وي ادامه داد: فلسفه و حتي حكمت اشراق داراي ويژگيهايي است، كه فلسفه را به ابزاري براي دفاع از تشيّع و ميراث ولايت تبديل مي‌كند و به همين دليل، خلفا به شدت با فلسفه مخالفت مي‌كردند.

آيت الله خامنه‌اي با بيان اينكه وقتي صفويه روي كار آمدند، در فارس همه چيز براي گسترش و نفوذ تشيع آماده بود، به تاريخ صفويه اشاره كرد و گفت: در زمان استقرار صفويه، قانون و آئين دادرسي شيعي در كشور وجود نداشت؛ بنابراين شاه براي تربيت قضات از علماي بلاد ديگر دعوت به همكاري كرد؛ اما مي‌بينيم كه به آموزش فلسفه نيازي نبود؛ چرا كه از سالها قبل، عرفان و فلسفه در استان فارس حفظ شده و در كشور وجود داشته است.

رئيس بنياد حكمت اسلامي صدرا با اشاره به برخي منابع تاريخي مبني بر حضور يكهزار عارف در اين دوران تاريخي در شيراز، گفت: برخي از آنها در بازار مشغول كسب بوده و برخي ديگر به رياضت و عبادت مي‌پرداختند.

آيت الله خامنه‌اي با تاكيد بر لزوم حفظ ميراث عظيم فرهنگي و فلسفي ايران، گفت: يكي از خصوصيات مديران استان فارس در زمان حمله‌ي مغولان اين بود كه با تدبير، امنيت شهر را حفظ كرده و نگذاشتند ميراث اين سرزمين توسط مغولان از بين رود؛ بگونه‌اي كه مكتب فلسفي شيراز حدود دو سده قبل بصورت فعال درآمد و نيم قرن پس از آن نيز در اصفهان همچنان تداوم يافت.

رئيس بنياد حكمت اسلامي صدرا اظهار كرد: همين امر موجب شد تا علم و فرهنگ و ميراث فرهنگي در آن زمان حفظ شود و همين امنيت نيز زمينه را براي گرد هم آمدن علما در فارس مهيا كرد و از سوي ديگر به دليل گرايش به امامت در برابر خلافت و آمادگي ذهني كه نسبت به تشيع در منطقه فارس وجود داشت، علماي اين خطه، تشيّع را در خودشان پنهاني و در قالب پوشش‌هاي مختلف حفظ مي‌كردند.

او با بيان اين كه فارس حق بزرگي به گردن دانش و علم دارد، ادامه داد: بسياري از علوم در بطن حكمت وجود داشته كه تشيّع آنها را با اتكا به وحي و دين پاسداري كرده است.

آيت الله خامنه‌اي همچنين گفت: شيراز بايد همچنان حافظ و پرچمدار حكمت علوي و اسلامي و پيام‌رسان آن باقي بماند و افزون بر اين، منادي و پيام رسان آموزه‌ها و پيام‌هاي عرفاني قرآن باشد.

او تاكيد كرد: اين شهر بايد قطبي شود كه ديگر افراد از بلاد ديگر براي فراگيري علومي مانند فلسفه و حكمت به اين شهر سفر كنند.

   انتهاي پيام

 

 

 صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي