_

  تاريخ:  9/08/1386

چاپ صفحه        ذخيره صفحه

«فلسفه اسلامي و فلاسفه غرب» به زبان انگليسي منتشر شد.

 

دومين جلد از مجموعه مقالات منتخب دومين همايش جهاني حكيم ملاصدرا با عنوان «فلسفه اسلامي و فلاسفه غرب» به زبان انگليسي ترجمه و از سوي انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا منتشر شده است.

  __________________________________________________________________________

 

 

 

به گزارش روابط عمومي بنياد حكمت اسلامي صدرا، دومين همايش بين‌المللي ملاصدرا در تهران و جهت معرفي فلسفه اسلامي و بويژه مكتب حكمت متعاليه به جهانيان و همچنين به منظور آشنا ساختن فضلاي ايراني با انديشه ميهمانان خارجي كه نمايندگان مكاتب ديگر بودند، برگزار شد.

در مقدمه كتاب مي‌خوانيم: مقالاتي كه براي چاپ برگزيده شد به چندين مقوله تقسيم گرديد، بخش مهمي از مقالات درباره حكمت متعاليه و مكتب ملاصدرا بود كه در مقوله يك گنجانده شد و در جلد اول چاپ و پخش گرديد، بخش عمده‌اي نيز در مقايسه بين اين مكتب با مكاتب يا آراء فلاسفه قديم يا جديد است كه در جلد دوم (همين مجلد) در دسترس علاقمندان فلسفه قرار گرفته است.

جلد دوم از مجموعه مقالات همايش سال 1383 (جلد حاضر) كه به زبان انگليسي منتشر شده، مشتمل بر 29 مقاله در چهار مقوله 1) مطالعات تطبيقي ميان ملاصدرا و ديگر فلاسفه، 2) مطالعات تطبيقي ميان فلسفه اسلامي و فلاسفه غرب، 3) تاريخ فلسفه و فلسفه ايران باستان و تاثير آن بر فلسفه جهان و 4) فلسفه معاصر كه شامل پديدارشناسي، اگزيستانسياليسم، فلسفه تحليلي، هرمنوتيك، فلسفه زبان و پست مدرنيسم است، مي‌شود.

شرح مختصري درباره حركت از نظر بودائيسم و ملاصدرا از علي‌نقي باقرشاهي، عليّت و موضوع لايزال: برداشت بركلي درباره مسلمانان معاصر از ديدگاه متكلمين، از اميه ايرا يازشيقلو، صدرا و برگسن از كريم مجتهدي، گزيده‌هاي اسكندراني جالينوس و انتقال فلسفه يونان به مسلمانان از جان والبريج از جمله مقالات منتخب درج شده در اين كتاب به حساب مي‌آيند.

در اين كتاب هجده مقاله از فارسي به انگليسي ترجمه شده و مابقي مقالات به انگليسي براي همايش فرستاده شده بود كه به زبان اصلي به چاپ رسيده است.

مجموعه مقالات و خطابه‌هاي انگليسي دومين همايش جهاني حكيم ملاصدرا با عنوان «فلسفه اسلامي و فلاسفه غرب» با نظارت استاد سيد محمد خامنه‌اي در 400 صفحه، چاپ و از سوي انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا منتشر شده و در دسترس اساتيد و فضلاي داخلي و خارجي ميباشد.

 

   انتهاي پيام

 

 

 صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي