_

  تاريخ:  18/8/1387

چاپ صفحه        ذخيره صفحه

ترجمه عربي «انسان در گذرگاه هستي» منتشر شد.

 

جلد اول مجموعه مقالات فلسفي «انسان در گذرگاه هستي» بقلم آيت الله سيد محمد خامنه‌اي از سوي انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا، به زبان عربي ترجمه، و با عنوان «الانسان في رحلة الوجود» به چاپ رسيد.

________________________________________________________________

 

 

 

 بگزارش روابط عمومي بنياد حكمت اسلامي صدرا، مقالاتي كه استاد خامنه‌اي به مناسبتهاي مختلف به رشته تحرير درآورده، در اين كتاب در چهار فصل كلي، تحت عناوين معرفت‌شناسي، وجودشناسي، فلسفه و دين (كلام) و علم النفس (انسان‌شناسي) گردآوري شده است.

در ديباچه كتاب بقلم مؤلف آمده است: هستي با تمام شكوه خود، در حكم صحنه‌يي است كه بازيگر آن انسان است و همه چيز، از ابر و باد و مه و خورشيد و فلك و ملك، دركارند كه نقش انسان و كارگردان پنهان آن پديدار شود. صحنه‌يي كه همه اجزاء آن، كم و بيش، در قلمرو و نخجير انسان است تا با تسخير يك بيك و طي پله بپله آن به نقطه پايان آن برسد و نقش خود را به انجام برساند.

هستي همچون اركستري بپهناي كيهان است كه همه در آن نغمه سازند و هر كردار و رفتار بشر در طول زندگي زخمه‌‌يي است كه بر تار وجود مي‌زند و آهنگ آنرا در سراسر گيتي منتشر مي‌نمايد.

رئيس بنياد حكمت اسلامي صدرا در ادامه افزوده است:

مجموعه‌يي كه پيش رو داريد گردآمده تلاشهايي است جسته گريخته بدنبال رابطه انسان و جهان و مظاهر هستي؛ از ادراك سخن رفته كه نخستين گام ارتباط بشر با جهان و اولين پله براي آشنايي با هستي است، به تعريف نفس انساني پرداخته، كه شناختش كليد شناخت جهان و جهان آفرين است، و از قوا و خلاقيت خداگونه نفس انساني و اعجاز برگزيدگان خدا سخن گفته كه شاهد بر خلافت الهي انسان است و در اين گذرگاه يعني هستي، به هر كجا سرزده است، در جستجوي گمشده‌يي گمنام و پنهان.

جلد اول مجموعه مقالات «الانسان في رحلة الوجود» تأليف استاد خامنه‌اي بتازگي در 271 صفحه، به زبان عربي و شمارگان 2000 نسخه، توسط انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا، به دوستداران علم و فلسفه عرضه شده است.

 

   انتهاي پيام

 

 

 

 صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي