_

دومین جلسه شورای علمی راهبردی "فلسفه و کودک "برگزار شد

دومین جلسه مشترک شورای علمی راهبردی فلسفه و کودک با همکاری بنیاد حکمت اسلامی صدرا و وزارت آموزش و پرورش برگزار شد به گزارش روابط عمومی بنیاد حکمت اسلامی صدرا ،این جلسه به ریاست آیت الله خامنه ای و به منظور بررسی طرح جامع پیشنهادی بنیاد حکمت اسلامی صدرا در خصوص برنامه "فلسفه و کودک " اجرا شد.