_

  تاريخ:29/1/1389

چاپ صفحه        ذخيره صفحه

چکیده مقالات پذیرفته شده چهاردهمین همایش بزرگداشت ملاصدرا؛ اول خرداد 1389

عنوان مقاله  نام نام خانوادگی
جستجوهاي آرماني جوان و نقش فلسفه در راه رسيدن به پاسخ ها محمد حسين آزاد بخت

جستجوهای آرمانی جوان و نقش فلسفه در راه رسیدن به پاسخ ها

محمد حسین/ فاطمه

آزاد بخت/ آقایا

پیوند فلسفه و نسل جوان چگونگی و چرایی

محمود/ جعفر

آهسته/ شانظری

جوان آموزش فلسفه و تربیت فلسفی

محمد

اکوان

تربيت فلسفي جوان چرايي و چگونگي علي اله‌بداشتي

تربیت فلسفی جوان: فرصتها و عقیدهای جهانی شدن

فهیمه

انصاریان

تربیت متعالیه : فلسفه تربیتی و تربیت فلسفی از منظر حکمت متعالیه

رسول/  علیرضا

برجیسیان/ شواخی

حکمت متعالیه الگوی تربیت فلسفی

مهدی

پرویزی

interaction between emotional and cogitative faculaties in Avicenna

یاسر

پوراسماعیل

ملاصدرا,جوان, تربيت و عقلانيت قاسم پورحسن

بعد گرایشی تفکر انتقادی:خصوصیات رویکردهای آموزشی و ارزشیابی

لیلی

تیموری

معرفت شناسی انديشه راهبردی و ... 

امید

حدائق

نقش تعلیم و تربیت دینی در هدایت و کمال نسل جوان

صالح

حسن زاده

رشد فلسفی جوانان در زمان سقراط

سید مرتضی

حسینی

رویکرد فلسفی

رویا

حسینی

تحلیل روش شناسانه ارتباط کاربرد واژگان انتقادی با موقعیتهای مختلف فلسفی در شواهد الربوبیه

عظیم

حمزئیان

نیازمندی فرایند تفکر انتقادی به محتوا و ارزش در تربیت نسل جوان

عظیم

حمزئیان

جلوه های تفکر انتقادی در عرفان صدرایی

عظیم

حمزئیان

تفکر فلسفی و حفاظت از مرزهای ایدئولوژیک در عصر حاضر

عظیم

حمزئیان

جوانان و فلسفه در نوشته های سقراطی افلاطونی

احمد علی

حیدری

تاثیر تربیت فلسفی بر وضعیت جامعه

زهرا

داورپناه

 فرصتها و آسیب های دهکده جهانی ...

فرخنده

دیسناد

تاثیرات نهضت جهانی شدن بر تعلیم و تربیت (اهداف و محتوا)

لعیا

رحیم زاده

فلسفه را چگونه به جوانان بیاموزیم

رضا/ معصومه

رسولی شریبانی/ حسینی

تفکر فلسفی جوان و الهیات بالمعنی الاخص

مرضیه

رضایی

پرورش تفکر انتقادی به عنوان یکی از مولفه‌های اساسی برنامه ریزی درسی  در تربیت جوانان

اکبر/ فرامرز

رهنما/ بیجوند

معمار حکمت متعالیه الگوی تربیت فلسفی

حسن

سعیدی

رهيافت بومي سازي علوم انساني در عرصه توليد خلاقيت مريم سلگي
حکيم پروري الگوي فلسفه اسلامي کاربردي در تربيت نخبگان جوان مريم سلگي

معرفت فلسفی راهی برای بازیابی هویت فکری نسل جوان

رستم

شامحمدی

رواج فلسفه شمشیر دو لبه

نادر

شکراللهی

شرایط معرفتی و اخلاقی تفکر انتقادی

نادر

شکراللهی

بررسی تفکر انتقادی از منظر قرآن و روایات

رضا/ نفیسه

شکرانی/ آذربایجانی

تربیت فلسفی جوان امروز فرصت ها و آسیب های دهکده جهانی

مرجان/ صالح

شکری/ صادقی

الگوهاي کاربردي حکمت متعاليه براي تربيت فلسفي معصومه شهرستاني

نقش آموزه های منطقی در تفکر نقدی

فاطمه

صادق زاده قمصری

مدرسه بي فلسفه چرا؟ حامد صفايي پور

تاثیر آموزش تفکر فلسفی در بهبود آموزش مهندسی

محمد/ مجید/ محمود

ضیایی موید/ ضیایی موید/ سعادت فومنی

تاثير تلويزيون بر تربيت عقلاني جوان امروز زهره طوطي

از عدالت اخلاقی تا اعتدال متعالی

محمد

عباس زاده جهرمی

پاره ای از کارکردهای اخلاقی تفکر انتقادی در فلسفه ورزی

علی اکبر

عبدل آبادی

ملاصدرا جامعه طبقاتی و خود باوری

سید علیرضا

عظیمی دخت

تربيت فلسفي جوان  فرصتها وآسيبهاي دهکده جهاني

فاطمه علی پور
جوانان و فلسفه در نوشته هاي سقراطي افلاطوني احمد علي حيدري

اهمیت ترجمه متون فلسفی در ایران

مسلم/ علیرضا

فتح اللهی/ جمالی منش

هنر فلسفه

الهام

فخرایی

جایگاه و اهمیت آموزش مهارت تفکر انتقادی در آموزش فلسفه به جوانان

محسن/ فرامرز

فرمهینی فراهانی/ یجنوند

نقش فلسفه در پرورش قوه داوری جوانان

یحیی

قائدی

تربیت فلسفی جوان امروز با تاکید بر آموزه های فلسفی حکمت متعالیه

حبیب

کارکن بیرق

مسکویه وتربیت عقلی و فلسفی نوجوانان

سحر

کاوندی

اندر جوهر و جواني فلسفه

حسین

کلباسی

جایگاه مربیان فلسفه در ایجاد تفکر فلسفی در جوانان

مرضیه

گیوریان

ارزش وجودی انسان در اندیشه ملاصدرا و مکاتب روانشناختی معاصر

رضا

ماحوزی

خودشناسي و جريان خرده فرهنگها بهزاد محمدي

جوان تفکر انتقادی بایسته ها و رخنه ها

غزاله/ فاطمه

مرشدی تربیتی/ اکبر پور روشن

نسبت حکمت متعالیه با تربیت فلسفی و فلسفه اخلاق

محمد جواد/ مژگان

موحدی/ گلزار اصفهانی

بررسی میزان توجه به تفکار انتقادی  در اهداف دوره متوسطه و ارائه راهکارهای مناسب

محمد حسن/ اعظم

میرزا محمدی/ اربابی

تربیت فلسفی نسل جوان به منظور پاسخ به بزرگترین کهن الگوی بشر مرگ

غزاله

نثاری

پیوند فلسفه و نسل جوان

فرشته

ندری ابیانه

رویکرد فلسفی به ادبیات با بهرگیری از آراء فارابی

روحیه

نظیری پور

مولفه ها و ويژگي هاي تفکر انتقادي محمد رضا/ داوود نيستاني/ امام وردي
بررسي نقش تفکر انتقادي در زندگي اجتماعي محمد رضا/ داوود نيستاني/ امام وردي

زیست اخلاقی و انسان آینده

عبدالله

نیک سیرت

 

   انتهاي پيام

     صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي