تاريخ:10/11/1394

چاپ صفحه  ذخيره صفحه

نهمين شماره مجله “فلسفه و کودک” منتشر شد.

  __________________________________________________________________________
 

شماره نهم مجله فلسفه و کودک با درجه آموزشي ـ پژوهشي تحليلي به صاحب امتيازي آيت‌الله سيد محمد خامنه‌اي و مدير مسئولي خانم زهره حسيني و سردبيري خانم دکتر طوبي کرماني به چاپ رسيد.

در اين شماره مجله، مطالب زير به چشم ميخورد:

ـ توليد محتواي فلسفه و کودک

ـ کيستي کودک، “بزرگسالي کوچک” يا “کودکي کودک”

ـ فلسفه کودکي از ديدگاه صدرالمتألهين

ـ چيستانها منابع قابل احياي اقوام ايراني ...

ـ نقد و بررسي دو داستان ...

ـ کودکان از نظر جان ديويي

ـ نظريه زبان ويگوتسکي و ارتباط آن با مباني نظري آموزش فلسفه به کودکان

ناشر اين مجله، بنياد حکمت اسلامي صدراست و به بهاي 5000 تومان به فروش ميرسد.

 

بنياد حکمت اسلامي صدرا – واحد تامين محتوا و خبر

انتهای پيام

 

     صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي