تاريخ: 28/03/1397

شماره 16 دو فصلنامه «فلسفه و کودک» منتشر شد.

  __________________________________________________________________________
 

شانزدهمین شماره دو فصلنامه تخصصی «فلسفه و کودک» به صاحب امتیازی بنیاد حکمت اسلامی صدرا، مدیر مسئولی خانم زهره حسینی خامنه‌ای و سردبیری خانم دکتر طوبی کرمانی به چاپ رسید.

در این شماره نشریه، مطالب زیر به چشم میخورد: 

  • چرا دوستی؟ طرحی برای پرورش کودکان در جامعه

  • بررسی اثربخشی و کارایی داستانهای مثنوی ... در «فلسفه و کودک»

  • تأثیر برنامه درسی «فلسفه و کودک» بر پرورش تفکر انتقادی ...

  • بررسی مقایسه یی مبانی انسان‌شناسی ابن‌سینا و میتو لیپمن

  • نگاهی انتقادی به محتوای فضاهای مجازی در حلقه‌های کندوکاو فلسفی

  • شیوه های تعمیق باورهای دینی در کودکان

  • بررسی افزایش اثربخشی آموزش «فلسفه و کودک» و ...

 در سرمقاله این فصلنامه به قلم مدیر مسئول آمده:

در حوادث طبیعی مثل زلزله، وضعیت کودکان از سایر گروههای سنی حساس تر و بغرنج تر است. لطافت روحی کودک باعث میشود تا حادثه، تأثیر بیشتری بر روی روح و جسم او بگذارد و کمک به احیای کودکان از اهم اقدامات پس از حوادث است. با کمک گرفتن از روانشناسان، روانکاوان و متخصصین روانشناسی کودک، کمکهای بسیاری را میتوان به استحکام شخصیتی و روانی و حتی جسمی کودک کرد تا آرام آرام به وضعیت عادی برگردد ...

 برای خرید این مجله و دیگر نشریات بنیاد حکمت اسلامی صدرا می توانید به واحد فروش بنیاد، واقع در خيابان انقلاب، روبروي دانشگاه تهران، بين خيابان فخر رازي و خيابان دانشگاه، مجتمع فرهنگي پارسا، پلاک 1218 (تلفن: 66973202) مراجعه فرمايید.

 

بنياد حکمت اسلامي صدرا – واحد تامين محتوا و خبر

انتهای پيام

 

     صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي