تاريخ:20/06/1394

چاپ صفحه  ذخيره صفحه

برگزاري نشست ششم گروه فلسفه و کودک

  __________________________________________________________________________
 

به گفته روابط عمومي دفتر فلسفه و کودک، ششمين نشست تخصصي اين گروه بصورت کارگاه مقدماتي آموزشي تحت عنوان «بررسي کارآيي و اثربخشي داستان‌هاي بومي در فلسفه و کودک» تشکيل شد.

در اين برنامه خانم دکتر زينب برخورداري استاد دانشگاه تهران، مباني فلسفه و کودک را بستر و مقدمه اي براي کارگاه‌هاي آينده دانست و با بيان تفاوت ميان« فلسفه براي کودکان ليمپن» و «فلسفه و کودک ايراني، به بررسي مؤلفه هاي اثربخش و کارآمد داستان هاي فکري و معرفي کتب فکري اثربخش در اين حوزه پرداخت.

طبق اعلام روابط عمومي گروه کودک و فلسفه، در نشست بعدي، ادامه اين کارگاه آموزشي برگزار خواهد شد.

بنياد حکمت اسلامي صدرا – واحد تامين محتوا و خبر

انتهای پيام

 

     صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي