تاريخ: 1395/12/24

سیزدهمین شماره نشریه «فلسفه و کودک» انتشار یافت

  __________________________________________________________________________
 

شماره سیزده فصلنامه تخصصی «فلسفه و کودک» به صاحب امتیازی آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای، مدیر مسئولی زهره حسینی و سردبیری دکتر طوبی کرمانی به چاپ رسید.

هیئت تحریریه این مجله: آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای، دکتر غلامحسین ابراهیم دینانی، غلامرضا اعوانی، دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر احد فرامرز قراملکی، دکتر عبدالرزاق حسامی‌فر، دکتر علینقی باقرشاهی و دکتر قاسم پورحسن میباشد.

در این شماره از فصلنامه «فلسفه و کودک» مطالب زیر به چشم میخورد:

ـ نقد و بررسي نسبي‌گرايي در نظريه تعليم و تربيتي متيوليپمن

ـ تربيت كودكان در آرمانشهرهاي مصلحان و فيلسوفان

ـ بررسي تأثير آموزش تفكر منطقي بر اعتماد اجتماعي كودكان

ـ فلسفه و حقوق كودك ـ تأثير داستانهاي فكري بر رشد مهارتهاي اجتماعي كودكان

ـ آسيب‌شناسي توجه به حقوق كودكان در ايران و جهان

ـ ‌برنامه درسي آموزش به كودك از منظر فيلسوفان نومفهوم‌گرا

برای خرید نشریات بنیاد صدرا می توانید به کتابفروشي‌ ما واقع در خيابان انقلاب، روبروي دانشگاه تهران، بين خيابان فخر رازي و خيابان دانشگاه، مجتمع فرهنگي پارسا، پلاک 1218 (تلفن: 66973202) مراجعه فرمايید.

بنياد حکمت اسلامي صدرا – واحد تامين محتوا و خبر

انتهای پيام

 

     صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي