تاريخ:23/12/1391

چاپ صفحه    ذخيره صفحه

    اولین شماره فصلنامه آموزشی- پژوهشی - تحلیلی فلسفه و کودک (بهار 1392) منتشر شد.

 

  __________________________________________________________________________
 

به گزارش روابط عمومی گروه فلسفه و کودک بنیاد حکمت اسلامی صدرا، اولین شماره نشریه فلسفه و کودک به صاحب امتیازی بنیاد حکمت اسلامی صدرا، مدیر مسئولی زهره حسینی و سردبیری مژگان پروینیان به چاپ رسید. شایان ذکر است مجله فلسفه و کودک که چهار شماره آن تاکنون به صورت ویژه نامه منتشر گردیده، اکنون اولین شماره خود را با درجه آموزشی پژوهشی – تحلیلی به بازار نشر عرضه نموده است.

 

این شماره شامل شش مقاله تخصصی در زمینه فلسفه و کودک می باشد که عبارت اند از:

  • فلسفه براي كودك در حكمت متعاليه؛ دكتر نواب مقربي

  • سهم آموزش در بارورسازي خلاقيت در كودكان؛ علي‌رضا امين و دكتر رضا ماحوزي

  • والدين بزرگترين معلمان فلسفه و كودك؛ وحيده عامري

  • ظرفيتها و موانع فلسفه اسلامي براي تربيت كودك؛ دكتر مرتضي بحراني

  • كودك و داستانهاي فكري در شاهنامه؛ دكتر معصومه ذبيحي

  • تأديب كودكان بزهكار در سايه فلسفه و كودك؛ ريحانه ريخته‌گر

 

 

 

انتهاي پيام

 

     صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي