_

  تاريخ:29/1/1389

چاپ صفحه        ذخيره صفحه

«خردنامه صدرا» به گام پنجاه و هشتم رسيد.

دولت كه امروز كمر به بسط عدالت بسته، بايد بداند كه تأمين عدالت مادي اگر شرط لازم هم باشد، شرط كافي نيست و رفع فقر مادي، هدف اسلام و حكمت و سياست را تأمين نمي‌كند، كه بسا عكس مطلوب را ايجاد مي‌نمايد.

 

 

___________________________________________________________________

 

 

 

سطور بالا، بخشي از سرمقاله مدير مسئول و صاحب امتياز فصلنامه علمي پژوهشي «خردنامه صدرا» است كه پنجاه و هشتمين شماره آن در اختيار علاقمندان و شيفتگان حكمت و فلسفه قرار گرفت.

آيت‌الله سيد محمد خامنه‌اي، در بخش ديگري از سرمقاله خود ضمن اشاره به لزوم براندازي فقر مادي در جوامع بشري و اهميت اين موضوع در رسيدن بشر به كمال معنوي و سعادت، كه غايت هدف از آفرينش انسان مي‌باشد، اضافه مي‌كند: تأمين نيازهاي مادّي بشر و رفع فقر او، با سعادت و فوز و فلاح او ملازمه‌اي ندارد و رفع نياز مادّي بشر گاهي بالعكس، سبب طغيان و بدبختي و انحطاط او مي‌شود، همانگونه كه قرآن مي‌فرمايد: «ان‌الانسان ليطغي؛ أَََنْ رآه استغني».

نويسنده سرمقاله عنوان مي‌كند كه «فقر» و خط فقر، فقط و فقط مربوط به امور مادي نيست، بلكه مهمتر از فقرمادي، گرفتار بودن انسان در فقر معنوي و فكري است، چه اگر شخصي كه در كمال رفاه است، امّا انديشه او خالي از فرهنگ عقلاني و فلسفي و بدور از حكمت و معرفت باشد، و لبريز از حرص جاه و ثروت و قدرت گردد (كه در اين روزگار فراوان ديده مي‌شود)، نه فقط روي سعادت و كمال را نخواهد ديد، كه حتي منشاء فساد و تباهي افراد ديگر نيز خواهد شد.

ايشان در ادامه خطاب به دولت فرموده‌اند: دولت كه امروز كمر به بسط عدالت بسته، بايد بداند كه تأمين عدالت مادي، اگر شرط لازم هم باشد، شرط كافي نيست و رفع فقر مادي، هدف اسلام و حكمت و سياست را تأمين نمي‌كند، كه بسا عكس مطلوب را ايجاد مي‌نمايد.

نگارنده سرمقاله در ادامه، شاهد مثالي بر مدّعاي خود از احاديث نوراني حضرت امام جعفر صادق(ع) آورده است، كه فرمودند: در عبارت«الفقر الموت الأحمر»، مقصود فقر در دين است، نه فقر در درهم و دينار.

استاد خامنه‌اي، سرمقاله اين شماره را اينچنين پايان داده است: ميلياردها هزينه براي رفع حاجت و فقر مردم جامعه كردن، بدون توجه به فقر معنوي و فكري جامعه، كاري ناتمام و كوششي ابتر است. مادام كه دولت نگاه واقعي و جامع به امور فكري و حكمت و فلسفه و نشر معارف سازنده فكر و روح افراد جامعه بويژه جوانان نداشته باشد، باري كج را بردوش گرفته و «بار كج به منزل نمي‌رسد».

شماره جديد فصلنامه «خردنامه صدرا» مشتمل بر مقالات زير مي‌باشد:

«تأويل قرآن كريم در باور صدرالمتألهين» از دكتر «نهله غروي نائيني» و «عبدالله ميراحمدي»، «تجرد نفس در مقام تصور و تصديق» از دكتر «محسن ايزدي»، «معناشناسي قضا الهي بر مبناي تفسير حكمت متعاليه» از «عليرضا خواجه‌گير»، «ميزان تأثيرگذاري آموزه‌هاي عرفاني در تحليل چگونگي حدوث عالم» از دكتر «سعيد نظري توكلي»، «تحليلي از كاربرد مفهوم جوهر در فلسفه ارسطو»، كه پژوهشي مشترك از دكتر «محمدعلي اژه‌اي» و دكتر «رضا ماحوزي» است.

همچنين «عقول در حكمت صدرايي و فرشته‌شناسي نهج‌البلاغه» از قلم دكتر «علي ارشد رياحي»  و «مليحه جمشيديان» و «ناسازگاري قاعده فرعيه با قاعده عكس نقيص» از قلم دكتر «اسدالله فلاحي» است.

 اين فصلنامه، بتازگي در 128 صفحه و قيمت هزار تومان، به همراه چكيده مقالات، با ترجمه انگليسي، به بازار نشر عرضه شده است.

 

   انتهاي پيام

 

 

 

 

     صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي