_

 

 تاريخ:14/04/1391

چاپ صفحه    ذخيره صفحه

برگزاري نشست تخصصي گروه ايران باستان 

 

نشست علمي گروه تمدنهاي ايراني پيش آريايي از سلسله نشستهاي تخصصي مركز تدوين تاريخ جامع حكمت و فلسفه و از زيرشاخه‌هاي گروه خاورميانه، در خردادماه سال 1391 در محل بنياد حكمت اسلامي صدرا برگزار گرديد.

 

___________________________________________________________________

 
 

در اين نشست كه دومين نشست تخصصي در اين زيرگروه است، استاد سيدمحمد خامنه‌اي، آقايان دكتر ملك‌زاده به عنوان مسئول اين حوزه، دكتر صراف، دكتر كلباسي، دكتر راشد محصل، دكتر ماحوزي، خانم دكتر مومني و آقاي دهقان و خانم سليماني فرد حضور داشتند.

در اين نشست مقررشد تمدنهاي چندگانه ايراني پيش از ورود آرياييها، هم از منظر باستانشناختي و تاريخي و هم از منظر تأويلي مورد مطالعه قرار گيرند تا بدين طريق، زواياي بيشتري از تفكر فلسفي ـ اشراقي ايران باستان آشكار شود.

 

انتهاي پيام

 

 

     صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي