_

  تاريخ:29/11/1390

چاپ صفحه        ذخيره صفحه

انتشار فصلنامه پژوهشي ـ تخصصي تاريخ فلسفه ویژه پاییز 1390

 

فصلنامه پژوهشي تخصصي تاريخ فلسفه (شماره ششم ویژه پاییز 90) بصاحب امتيازي انجمن علمي تاريخ فلسفه و بهمت انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا و مدير مسئولي آيت الله سيد محمد خامنه اي و سردبيري دكتر حسين كلباسي اشتري به چاپ رسيد.

___________________________________________________________________

 

 

در شماره ششم این فصلنامه، هفت مقاله به چاپ رسیده که بترتیب عبارتند از «لوکری آخرین فیلسوف مشایی»٬ دکتر مقصود محمدی٬ «مفهوم برهمن و خدای متشخص در فلسفه شانکارا»٬ علی نقی باقرشاهی٬ «جهانگیر خان و احیای حکمت متعالیه» دکتر اعلی تورانی٬ «ریشه ها و مبانی مکتب اخلاقی – عرفانی تشیع در اندیشه آثار مجلسی اول»٬ دکتر علی کرباسی زاده اصفهانی٬ «پژوهشی پیرامون اندیشه های فلسفی صدرالدین دشتکی شیرازی»٬ دکتر زکریا بهار نژاد٬ «منطق نگاری سینوی٬ الزامها و رخنه ها»٬ علی اصغر جعفری ولنی٬ «نظریه  ذره از فیلسوفان یونان تا متکلمان مسلمان»٬ دکتر رضا رسولی شربیانی و سودابه دهقانی بیدختی.

درضمن٬ شماره هفتم مجله پژوهشی – تخصصی تاریخ فلسفه در زمان مقرر به چاپ خواهد رسید.

 

  

انتهاي پيام

 

 

 

     صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي