تاريخ: 1395/03/22

شماره 23 فصلنامه “تاریخ فلسفه” انتشار یافت.

  __________________________________________________________________________
 

در بيست و سومين شماره فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ فلسفه؛ مطالب زير در دسترس علاقه مندان است:

  • سخن سردبير

  • نسبت ابن‌سينا و فلسفه مشاء (معنای شناخت تاريخي اصطلاح مشائي)

  • بررسي و تحليل زمينه‌هاي رشد فلسفه در دورة آل بويه   

  • حكومت و سعادت در انديشه سياسي علامه طباطبايي(ره)

  • بررسي تاريخي سرآغازهاي ظهور مسئلة روش در فلسفه غرب و انعكاس آن در روش‌شناسي دكارت و اسپينوزا

  • شناخت مسلمانان از دين بودايي: بررسي متون اوليه اسلامي و شواهدي از دورة پيش از اسلام

  • جوهر در سنت تجربه‌گرايي جديد

علاقه مندان براي دسترسي و بارگزاری مقالات شماره‌هاي پيشين مجله ميتوانند به پايگاه noormags.ir يا به کتابفروشي‌هاي انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا واقع در محل بنياد (88153594) يا خيابان انقلاب، روبروي دانشگاه تهران، بين خيابان فخر رازي و خيابان دانشگاه، مجتمع فرهنگي پارسا، پلاک 1218 (تلفن: 66973202) مراجعه فرمايند.

بنياد حکمت اسلامي صدرا – واحد تامين محتوا و خبر

انتهای پيام

 

     صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي