تاريخ:25/03/1393

چاپ صفحه    ذخيره صفحه

پانزدهمين شماره فصلنامه "تاريخ فلسفه" منتشر شد.

  __________________________________________________________________________
 

شماره پانزده فصلنامه علمي – پژوهشي "تاريخ فلسفه"، به مدير مسئولي آيت الله سيد محمد خامنه اي، و صاحب امتيازي انجمن بين المللي تاريخ فلسفه و به سردبيري دکتر حسين کلباسي توسط انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا در زمستان 92 به زيور طبع آراسته گرديد.

 مقالات زير در اين شماره فصلنامه به چشم ميخورد:

  • بررسي كتاب ايضاح الخير المحض و تأثير آن در تاريخ فلسفه اسلامي

  • حقيقت انسان و انسان حقيقي در انديشه ابوالحسن عامري و صدرالدين شيرازي

  • شناخت عقلي و شهودي انسان نسبت به احد واحد نسبت به خود و غير خود در فلسفه افلوطين

  • ارتباط بين اركان حكمت و حكومت آرماني در انديشه سهروردي با تطبيق بر آراء افلاطون

  • مقام فلاسفه در تأويل قرآن از ديدگاه ابن‌رشد

  • تطور نظريه مقولات از ارسطو تا ابن‌سينا

يادآوري ميکنيم که براي خريد نشريات بنياد مي توانيد با تلفن واحد فروش و مشترکان بنياد به شماره (88153594) تماس حاصل فرماييد.

بنياد حکمت اسلامي صدرا – واحد تامين محتوا و خبر

انتهای پيام

 

     صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي