_

  تاريخ:24/12/1389

چاپ صفحه        ذخيره صفحه

اعلام فراخوان مقاله فصلنامه پژوهشی «تاريخ فلسفه»

___________________________________________________________________

 

 

  

 نشريه پژوهشي تخصصي «تاريخ فلسفه» كه از تابستان 1389 آغاز بكار كرده و تاكنون سه شماره از آن كه حاوي مقالات پژوهشي ارزنده از اساتيد و صاحب نظران حوزه تاريخ فلسفه كشور بوده، به صاحب امتيازي انجمن علمي تاريخ فلسفه و مدير مسئولي آيت الله سيد محمد خامنه اي، بهمت نشر بنياد حكمت اسلامي صدرا به چاپ رسيده است.

 بدينوسيله از علاقمندان و پژوهشگران اين عرصه دعوت بعمل مي آيد تا مقالات خود را در حوزه تاريخ فلسفه و علوم عقلي، مطالعات تطبيقي، ريشه شناسي مكاتب و آراء فلسفي و ساير موضوعات تخصصي تاريخ فلسفه كه به روش پژوهشي اصيل و بنيادي تأليف شده و حاوي نظريه، نگرش انتقادي، تحليل تطبيقي و يا برداشتي نوين مي باشد، به دفتر تحريريه اين نشريه در محل بنياد حكمت اسلامي صدرا ارسال نمايند.

 جهت ملاحظه جزئيات ارسال مقاله به اين بخش رجوع نمائيد.

  

   انتهاي پيام

 

 

 

 

     صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي