_

  تاريخ:3/9/1389

چاپ صفحه        ذخيره صفحه

فراخوان مقاله براي همايش «فارابي و تأسيس فلسفه اسلامي»

 

 

انجمن علمي تاريخ فلسفه با همكاري مركز تدوين تاريخ جامع حكمت و فلسفه بنياد حكمت اسلامي صدرا در راستاي تدوين كاملترين تاريخ فلسفه جهان، جهت شناخت صحيح و آسيب شناسي منابع موجود تاريخ فلسفه، تاكنون همايش هاي متعددي برگزار نموده است و در صدد برگزاري همايشی ديگر با عنوان «فارابي و تأسيس فلسفه اسلامي» است.

___________________________________________________________________

 

 

 

 رياست اين همايش آيت الله سيد محمد خامنه اي است و دكتر قاسم پور حسن عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي دبيري آن را بر عهده دارد.

 عناوين و موضوعات اصلي اين همايش عبارتند از: فارابي، زندگي و آثار ـ فارابي و تاريخ فلسفه ـ آراء فلسفي فارابي ـ فارابي و تاريخ و فلسفه علم ـ فارابي، دين و اخلاق_ فلسفه سياسي فارابي ـ آراء منطقي فارابي _ فارابي و جايگاه او در فلسفه جهان.

 بخش اول با عنوان فارابي، زندگي و آثار؛ زير شاخه هاي: زندگي، احوال و نسب فارابي، فارابي و وضعيت سياسي ـ اجتماعي دوره او، آثار فارابي و نقد و بررسي آنها مورد بررسي قرار مي گيرد.

 فراخوان بخش دوم همايش با موضوع فارابي و تاريخ فلسفه با زير گروههاي: همگرايي و نظريه جمع در تفكر فارابي، فارابي و فلسفه يونان، افلاطون، ارسطو، روابط و تعاملات فارابي و متفكران معاصر وي، فارابي و تأسيس در تاريخ فلسفه اسلامي، مورد تحليل واقع خواهد شد.

 آراء فلسفي فارابي بخش سومي است كه موضوعات جزئي تري چون فارابي و مابعدالطبيعه، هستي-شناسي فارابي (مسئله وجود، مسئله فيض و مسئله عقل)، معرفت شناسي فارابي، مولفه هاي ايراني ـ اسلامي انديشه فارابي، ارائه خواهد شد.

 محور چهارم اين فراخوان با عنوان فارابي و تاريخ و فلسفه علم شامل اين موضوعات است: طبقه بندي علوم از ديدگاه فارابي، فارابي، علوم طبيعي و فيزيك، فارابي، علم رياضي و موسيقي.

 پنجمين موضوع اصلي اين همايش فارابي، دين و اخلاق است كه به هفت بخش خداشناسي فارابي، رابطه عقل و وحي از ديدگاه فارابي، فارابي و تحليل فلسفي نبوت، فارابي و مسئله امامت، فارابي و مسئله معاد، فضيلت و سعادت از ديدگاه فارابي، فارابي، اخلاق اسلامي يا اخلاق يوناني، تقسيم مي شود.

 فلسفه سياسي فارابي موضوع ششم فراخوان است با عناوين مدينه فاضله فارابي، مطالعه رئيس اول و مولفه هاي امامت در تفكر شيعه، ولايت از ديدگاه فارابي، جامعه شناسي فارابي و تعامل ملل و فرهنگ ها.

 هفتمين موضوع اصلي اين همايش آراء منطقي فارابي است با دو زير شاخة فارابي و دفاع از منطق و ابداعات منطقي فارابي.

 آخرين بخش فراخوان همايش فارابي و جايگاه او در فلسفه جهان است كه در دو زير مجموعه فارابي، شارحان و مستشرقان و تأثيرات فارابي در فلسفه غرب، ارائه خواهد شد.

 تذكرات:

 1ـ مقالات حتماً به رايانامه (ايميل) mullasadra@dpimail.net ارسال شود. لطفاً در بخش موضوع (subject) رايانامه، عنوان «مربوط به همايش فارابي» ذكر گردد.

 2ـ در صورت عدم امكان استفاده از اينترنت، CD حاوي فايل مقاله ارسال گردد.

 3ـ خلاصه مقاله حداكثر 200 كلمه بر روي يك صفحه (A4) و اصل مقاله حداقل 3000 و حداكثر 5000 كلمه باشد.

 4ـ در خلاصه و اصل مقاله ذكر اين موارد لازم است: الف) عنوان مقاله؛ ب) نام كامل ارائه كننده مقاله؛ ج) پايه تحصيلات و محل اشتغال علمي د) آدرس پستي: تلفن تماس، پست الكترونيك و نمابر.

 5ـ براي تايپ مقالات از نرم افزار word 2000/2003/2007 استفاده شود.

 6ـ ذكر دقيق و كامل ارجاعات و كتاب شناسي كامل منابع در اصل مقالات ضروري است.

 7ـ مقالات رسيده مسترد نخواهد شد و بنياد حكمت اسلامي صدرا ميتواند از حقوق آن استفاده نمايد.

 8ـ خلاصه يا اصل مقالات ارسالي پس از ارزيابي و گزينش براي ارائه در همايش و يا چاپ رتبه بندي شده و به مقالات برتر جوايزی اهدا خواهد شد. .

 

 

   انتهاي پيام

 

 

 

 

     صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي