تاریخ:  ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

فراخوان مقاله بیست و چهارمین همایش ملاصدرا (فلسفه و هنر)

 __________________________________________________________________________

 

بنیاد حکمت اسلامی صدرا بر آن است تا بیست و چهارمین همایش از سلسله همایشهای بزرگداشت حکیم ملاصدرا را با موضوع «فلسفه و هنر» برگزار نماید. بدینوسیله از اساتید، صاحبنظران و پژوهشگران حوزه و دانشگاه دعوت میشود با ارائه مقاله دربارۀ موضوعات پیشنهادی ذیل یا دیگر موضوعات مرتبط با این حوزه، در همایش شرکت نمایند. بدیهی است مقالات باید دارای محوریت فلسفی، رویکرد تبیینی و مضمون جدید باشند.

لطفاً مقالات خود را به نشانی siprin@mullasadra.org ارسال و در موضوع (subject) مرقوم فرمایید:

«مربوط به همایش خرداد 99»

***

مهلت ارسال چکیده مقالات: ۹۹/۱/۱۶

مهلت ارسال اصل مقالات: ۹۹/۲/۲۳

برگزاری همایش: یکشنبه ۹۹/۳/۱۱

***

موضوعات پیشنهادی

۱. فلسفه و سرشت هنر

 • ماهیت و چیستی هنر

 • هنر و عقلانیت

 • دیدگاههای فلسفی دربارۀ منشأ و روش‌شناسی خلق آثار هنری

 • نظریه‌های ذات‌گرای فلسفی در تبیین هنر (محاکات، بیان، فرم و تجربه زیبایی‌شناسی)

 • فلسفه و معیار محاکات در هنر

 • هنرمند بمثابه تخیلگر‌ـ‌صنعتگر

 • هنر آزاد و هنر متعهد

 • هنر سکولار و هنر دینی

 • جایگاه هنر در جهان آفرینش

 • جایگاه هنر در فلسفه و الهیات

 • هنر، معنویت و عرفان

 • رابطۀ هنر و زیبایی‌شناسی عرفانی

 • پیوند سه‌گانۀ هنرمند، اثر هنری و مخاطب و امکان تفاهم

 • هنر، فلسفه و کشف حقیقت

 • نسبت هنر با زیبایی و زشتی

۲. مقام خیال در فلسفه و هنر

 • هستی‌شناسی خیال در فلسفه و هنر

 • تناظر مراتب خیال و مراتب هستی

 • محدودیتهای عقل و گشایش نقش خیال

 • توافق عقل و خیال در هنر قدسی

 • هستی‌شناسی رؤیا در فلسفه و پیوند آن با هنر

 • تناظر مراتب رؤیا و مراتب هستی

 • خیال در اندیشۀ حکمای بزرگ مسلمان (فارابی، ابن‌سینا، سهروردی، ابن‌عربی، ملاصدرا و...)

۳. کارکرد هنر در فلسفه

 • سنجش و نقد نظریۀ «هنر برای هنر»

 • نقش هنر در تطور تاریخی فلسفه

 • هنر و رمزنگاری اندیشه‌های فلسفی

 • انعکاس جهانبینی فلسفی در هنر

 • رابطۀ خیال، رؤیا و آفرینش

 • هنر بمثابه زبان بین‌الاذهانی و میان‌فرهنگی

 • هنر در خدمت صلح و گفتگو

 • فلسفۀ هنر و شناخت فرهنگ و تمدن

 • کاربرد زیباشناختی زبان پارسی در بیان اندیشه‌های فلسفی

 • نقش تربیتی هنر در سنت اسلامی

 • هنر متعالی، فلسفه و ارزشهای دینی

 • جایگاه اندیشه‌های فلسفی در هنرهای شرقی و خاور دور (هند، چین، ژاپن و...)

 • هنر و تجلی کلمۀ‌الله در ادیان مختلف (رویکرد تطبیقی)

 • هنر و علوم پایه و ریاضی

 • اندیشۀ فلسفی و تکنیکهای مدرن (دیجیتال) خلق هنر

 • هنر، فلسفه و رفع معضلات اجتماعی

 • فلسفه، هنر و درمانگری مسائل روحی‌روانی

 • حکمت، زن، خانواده و هنر تدبیر منزل

۴. هنر در سنت فلسفی اشراقی

 • مظاهر و مصادیق هنر اسلامی

 • تطبیق مصادیق هنری ایرانی و شیعی

 • هنر در اندیشۀ خسروانی و حکمت ایرانی

 • هنر نزد فیلسوفان اشراقی غرب (پیشاسقراطیان، یونان، قرون وسطی، دورۀ معاصر)

 • پیوند اندیشه و هنر در شرق و خاور دور

 • هنر در آیینۀ حکمت متعالیه

 • آفرینش بمثابه هنر ربوبی

 • هنر و اخلاق متعالیه

 • هنر و علم‌النفس

 • هنر بمثابه زبان دین

 • مطالعه تطبیقی دربارۀ مصادیق هنر دینی در ادیان مختلف

۵. خوانش فلسفی آثار هنری

 • خوانش اثر هنری و مرگ مؤلف

 • معناانگاری در آثار هنری

 • جامعه‌شناسی درک هنری

 • تأثیر تطور اندیشه‌ها و مکاتب فلسفی بر تطور تاریخی هنر

 • اندیشه‌های فلسفی در شاهکارهای ادبیات فارسی

 • اندیشه‌های فلسفی در امثال و حکم فارسی (بمثابه قطعات ادبی)

 • اندیشه‌های فلسفی در موسیقی مقدس

 • اندیشه‌های فلسفی در شاهکارهای معماری ایرانی

 • حکمت فلسفی و دینی در تمثال‌پردازی و خط‌نوشته‌های ایرانی

 • فلسفه و هنرهای آیینی ایرانی

 • تبلور حکمت شیعی در هنرهای معطوف به سوگواری (تعزیه، مقتلها، شمایل‌نگاری، نمایش و...)

 • وجوه زیبایی‌شناختی ادعیه و اذکار (بمثابه گزین‌گویه‌های ادبی مذهبی)

 • وجوه زیبایی‌شناختی متون مذهبی ایران باستان

 • ردپای حکمت ایرانی در کتیبه‌ها و سنگ‌نوشته‌های باستان

 • اندیشه‌های فلسفی در اسطوره‌های ایرانی

 • اندیشه‌های فلسفی در افسانه‌های فرهنگ شفاهی

۶.هنر در برنامه «فلسفه و کودک»

 • تفکرورزی و هوش هنری

 • هنر در خدمت تربیت کودک و نوجوان

 • تفکر نقادانه، هنر و فلسفه

 • فهم فلسفی کودک از هنر

 • اندیشه‌های فلسفی در اشعار و قصه‌های کودکانه

 • هنر و تبلور تفکر زنده‌انگارانه کودک

 • زیبایی‌شناسی و هنر در فلسفه و کودک

 • فلسفه همچون هنر زندگی در فلسفه و کودک

 • هنر خردورزی در فلسفه و کودک

 • هنر و خلاقیت فردی و اجتماعی کودک

 • هنر تربیت مبتنی بر فلسفه

 • جنبه های زیباشناختی انواع تفکر (تفکر انتقادی، تفکر خلاق و تفکر مراقبتی) در فلسفه و کودک

 • کاربرد هنر در برنامۀ فلسفه و کودک (نقاشی، داستان، شعر، موسیقی، فن بیان، فضاپردازی و...)

 • فلسفه و کودک و هنرهای چندرسانه‌یی مدرن (پویانمایی، فیلم، تلوزیون، بازیهای یارانه‌یی، فضای مجازی)

 • کاربرد هنر در آموزش مفاهیم دینی به کودک

 • تصویرپردازی در کتاب کودک (فلسفه و کودک)

 • زیباشناسی، فلسفه و مشاوره در فلسفه و کودک

 • هنر در متون حکمی ایران باستان و کاربرد آن در فلسفه وکودک

 • زیبایی شناسی محاوره­های فلسفی و کاربرد آن در فلسفه وکودک

 • آثار هنری با بن مایه فلسفی در برنامه فلسفه و کودک

تذکرات

 1. در این فراخوان، علاوه بر مباحث نظری دربارۀ هنر بنحو عام، تمامی شاخه‌ها و زیرمجموعه‌های هنر نیز مدنظر است، یعنی آنچه در سنت فلسفی ما از آن به «فن» یا «صناعت» تعبیر شده است؛ اعم از ادبیات، موسیقی، هنرهای ترسیمی، هنرهای تجسمی، هنر‌های نمایشی و... همچنین منظور از واژۀ «اشراقی» مکاتب و فلاسفه‌یی است که به روش اشراق در کسب حقیقت قائلند، نه مکتب «فلسفه اشراق»‌ بطور خاص.

 2. مقالات باید دارای ربط مستقیم به موضوع همایش، برخوردار از مضامین جدید و رویکردی تبیینی باشند و از نقل مکرر مطالب پیشین خودداری شود. مقالات توصیفی در اولویت دوم خواهند بود. مقالاتی که ارتباط مستقیم با محور علمی همایش نداشته باشند، ارزیابی نخواهند شد.

 3. اولویت با مقالاتی است که بر مبنای فرهنگ و اندیشه ایرانی‌ـ‌‌‌اسلامی به نگارش درآمده باشند.

 4. در موضوعات میان‌رشته‌یی تمرکز بر رویکرد فلسفی ضروری است.

 5. امکان چاپ مقالاتی که با رعایت معیارها و محتوای علمی پژوهشی تألیف شده باشند، در نشریات علمی پژوهشی بنیاد حکمت اسلامی صدرا فراهم است.

 6. مقالات به رایانامه (ایمیل) siprin@mullasadra.org ارسال شود. لطفاً در بخش موضوع (subject) عبارت «مربوط به همایش خرداد 99» درج گردد.

 7. در خلاصه و اصل مقاله لازم است: الف) عنوان مقاله؛ ب) ارائه کننده مقاله؛ ج) رتبه دانشگاهی یا سطح تحصیلات و محل اشتغال علمی نویسنده؛ د) آدرس کامل پستي، تلفن تماس، پست الکترونیک و نمابر نویسنده ذکر شده باشد. به مقالات فاقد اطلاعات کامل ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 8. خلاصه مقاله حداکثر 200 کلمه و اصل مقاله حداقل 3000 و حداكثر 7000 كلمه باشد.

 9. برای تایپ مقالات از نرم‌افزار word  و قلم نازنین یا لوتوس 14 استفاده شود و فایل word و PDF مقاله، هر دو ارسال گردد.

 10. ذکر دقیق و درست ارجاعات و کتاب‌شناسی کامل منابع در اصل مقالات ضروری است. دربارۀ آثار ملاصدرا، لازم است ارجاع منطبق بر چاپ بنیاد حکمت اسلامی صدرا تنظیم گردد.

 11. شرکت در همایش رایگان است.

 12. ثبت‌نام برای حضور علاقمندان در همایش (مستمعین) اواسط فروردین 1399 از طریق پایگاه اینترنتی همایش انجام خواهد شد. گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها، مناطق آموزش و پرورش و دیگر نهادها نیز میتوانند افراد متقاضی آن مرکز را کتباً به دبیرخانه همایش معرفی نمایند. حضور در همایش تنها با دریافت کارت دعوت از دبیرخانه امکانپذیر خواهد بود.

 13. مقالات رسيده به دبيرخانه همايش برگشت داده نخواهد شد و بنياد حکمت اسلامي صدرا حق استفاده از حقوق قانونی چاپ و نشر را دارد.

 

نشانی دبیرخانه:

تهران، بزرگراه رسالت، روبروی مصلای بزرگ تهران، مجتمع امام خمینی (ره)، ساختمان ۱۲؛ بنیاد حکمت اسلامی صدرا. صندوق پستی: 6919/15875

تلفن: 88153221؛ نمابر: 88493803؛ سامانه پیامکی: «02188493806» و 09199903425

رایانامه (ایمیل): siprin@mullasadra.org

پیامگیر در پیام‌رسانهای سروش و ایتا: 09199903425/ @siprin

کانال خبری در پیام‌رسانهای سروش و ایتا: ‌@mullasadra_siprin

پایگاه اینترنتی: www.mullasadra.org

 

انتهای پيام

 

 

  صفحه بعدي بازگشت به صفحه اصلي صفحه قبلي