تاريخ:06/11/1393

چاپ صفحهذخيره صفحه

فراخوان مقاله نوزدهمين همايش بزرگداشت حکيم ملاصدرا/ خرداد 1394

  __________________________________________________________________________
 

باسمه تعالي

«اوصيکما و جميع ولدي و اهلي و من بلغه کتابي بتقوي الله و نظم امرکم» (امام علي عليه السلام)

 

فراخوان مقاله

نوزدهمين همايش بزرگداشت حکيم ملاصدرا/ خرداد 1394

«فلسفه و نظم عمومي»

مقدمه

يکي از واقعيتهاي هستي و مسائل هستي‌شناختي، «مدني بالطبع» بودن انسان است تا بدانجا که امروزه بسختي ميتوان تصور کرد فرد انساني خارج از جامعه حتي قادر به حيات باشد. از سويي آنچه ضامن بقاي هر جامعه است نظام، قوانين و قواعدي است که همزيستي افراد انساني را ميسر ساخته تا رفع نيازها و منافع هريک، نياز و منفعت ديگري را نابود نکند. بر پايه همين اصل، ساختار و نهادهاي اجتماعي شکل گرفت، سخن از حقوق و وظايف متقابل دولت و ملت بميان آمد و علومي همچون جامعه‌شناسي، حقوق، اخلاق اجتماعي و سياست پديد آمد.

فيلسوف و فلسفه که متعهد به تبيين مبادي تصوري و تصديقي علوم ديگرند، گريز و گزيري از مطالعه اصول و قوانين جامعه و نظام حاکم بر آنها و نيز فرصتها و تهديدهاي اجتماعي ندارند. بر همين اساس، بنياد حکمت اسلامي صدرا بر آن شد نوزدهمين همايش از سلسله همايشهاي بزرگداشت حکيم ملاصدرا را به موضوع «فلسفه و نظم عمومي» اختصاص دهد تا هم يادآوري وظيفه خطير فيلسوفان و متفکران جامعه باشد و هم موعد و ميقاتي براي اهل نظر تا انديشه و دانش خود را کنار هم نهند؛ اميد آنکه گامي عملي نيز برداشته شود.

بدينوسيله از اساتيد، صاحبنظران و پژوهشگران گرامي دعوت ميشود با ارائه مقاله در موضوعات ذيل يا ديگر موضوعات مرتبط، در اين همايش شرکت نمايند. بديهي است که مقالات بايد داراي مضمون جديد يا رويکرد تحليلي‌ـ‌انتقادي و معطوف به نتيجه‌يي کاربردي و سود عملي براي جامعه باشد.

 

لطفاً مقالات خود را بنشاني siprin@mullasadra.org ارسال و در موضوع نامه مرقوم فرماييد: «مربوط به همايش خرداد 94»

زمانبندي مراحل همايش:

مهلت ارسال چکيده مقالات: 26 12/ /1393
مهلت ارسال اصل مقالات:

04

02/ /1394
برگزاري همايش:پنج‌شنبه       31 02/ /1394

محورها و موضوعات همايش:

1) فلسفه و نظم عمومي

 • فلسفه نظم و نظم فلسفي در فلسفه اسلامي و فلسفه‌هاي شرقي

 • فلسفه و نسبت نظم بشري با نظم الهي

 • رابطه نظم تکويني و نظم تشريعي

 • اعتباريات و نظم تشريعي و تکويني

 • هستي‌شناسي نظم کيهاني

 • نظم طبيعي در سنت فلسفي اسلامي و آراء حکماي مسلمان

 • نظم طبيعي در سنت فلسفي چين و هند و مشرق‌زمين

2) فلسفه سياسي و نظم عمومي

 • مباني فلسفي‌ـ‌حکمي نظم تشريعي

 • ولايت الهي و نظم عمومي

 • حکومت و نظم عمومي

 • رابطه نظم عمومي و مدنيت

3) فلسفه علوم اجتماعي و نظم عمومي

 • جامعه و فلسفه نظم

 • جايگاه قانون در جامعه

 • آسيب‌شناسي نظم عمومي (ناهنجاريهاي اجتماعي)

 • رابطه کرامت انساني و نظم عمومي

 • سهم آزاديهاي اجتماعي در نظم عمومي

 • مباني و مظاهر تکليف و مسئوليت اجتماعي

 • جامعه انساني از منظر فلسفه و حکمت متعاليه

 • نظم عمومي و سهم رسانه‌ها

 • نظم عمومي و فضاي مجازي (فرصتها و تهديدها)

 • نظم عمومي و آموزش و پرورش

4) فلسفه حقوق و نظم عمومي

 • آسيب‌شناسي مباني نظم عمومي در علم حقوق

 • نظم عمومي و حدود آزاديهاي اجتماعي

 • نظم عمومي و گفتمان عدالت‌محور

 • نظم عمومي و گفتمان آزادي‌محور

5) فلسفه اخلاق و نظم عمومي

 • نسبت اخلاق و نظم عمومي

 • نسبت مذهب و نظم عمومي

6) فلسفه هنر و نظم عمومي

 • رابطه نظم فلسفي و خلاقيتهاي هنري

 • رابطه نظم عمومي و مباني فلسفي معماري شهري

7) «فلسفه و کودک» و نظم عمومي

 • خانواده و نظم عمومي

 • مدرسه و نظم عمومي

 • تربيت ديني و نظم عمومي

 

تذکرات:

1-مقالات بايد مربوط به موضوع و داراي مضامين جديد و ابتکاري باشد و از نقل مکرر مطالب پيشين خودداري شود.

2-لازم است مقالات رويکردي تحليلي، تطبيقي و انتقادي داشته باشند.

3- مقالات به رايانامه (ايميل) siprin@mullasadra.org ارسال شود. لطفاً در بخش موضوع (subject) عبارت «مربوط به همايش خرداد 94» درج گردد.

4-در خلاصه و اصل مقاله لازم است: الف) عنوان مقاله؛ ب) ارائه کننده مقاله؛ ج) پايه تحصيلات و محل اشتغال علمي؛ د) آدرس کامل پستي، تلفن تماس، پست الکترونيک و نمابر ذکر شده باشد.

5-خلاصه مقاله حداکثر 200 کلمه و اصل مقاله حداقل 3000 و حداكثر 7000 كلمه باشد.

6-براي تايپ مقالات از نرم افزار Word 2003/2007 و قلم نازنين يا لوتوس 14 استفاده شود.

7-ذکر دقيق و درست ارجاعات و کتاب‌شناسي کامل منابع در اصل مقالات ضروري است. درباره آثار ملاصدرا، لازم است ارجاع به چاپ بنياد ملاصدرا صورت گيرد.

8-مقالات رسيده به دبيرخانه همايش برگشت داده نخواهد شد و بنياد حکمت اسلامي صدرا حق استفاده از حقوق قانوني چاپ و نشر را دارا ميباشد.

بنياد حکمت اسلامي صدرا

دبيرخانه دايمي همايشهاي بزرگداشت حکيم ملاصدرا

  

 نشاني دبيرخانه

تهران، بزرگراه رسالت، روبروي مصلاي بزرگ تهران، مجتمع امام خميني (ره)، ساختمان 12؛ بنياد حکمت اسلامي صدرا. صندوق پستي: 6919/15875

تلفن: 88153221         نمابر: 88493803        سامانه پيامکي: «02188493806»

پايگاه اينترنت: www.mullasadra.org         رايانامه (ايميل): siprin@mullasadra.org

 علاقه مندان می توانند برای دريافت متن اطلاعيه اينجا کليک نمايند.

 

انتهاي پيام

 

 

    صفحه بعدي      بازگشت به صفحه اصلي       صفحه قبلي