_

  تاريخ:24/9/1388

چاپ صفحه        ذخيره صفحه

رونمايي كتاب «روش‌شناسي فلسفه ملاصدرا»:

«التقاط فلسفي يا اصالت معرفتي»

 

 

وامداري ملاصدرا از انديشه‌هاي فلسفي سلف را چگونه ميتوان توضيح داد؟ آيا وي با التقاط آراء فلسفي پيشينيان، آميزه‌اي نامنسجم ارايه كرده است يا فراتر از بهره‌مندي از ميراث فلسفي دوره اسلامي با خلاقيت و نوآوري به تفكر اصيل فلسفي دست يافته است؟

  __________________________________________________________________________

 

 

 

  كتاب «روش‌شناسي فلسفه صدرا» به نويسندگي دكتر «احد فرامرز قراملكي» در پي پاسخگويي به بحث برانگيزترين مسئله صدرايي در قبال نقادان ديرين همچون ملارجبعلي تبريزي و شاگردانش، مرحوم ابوالحسن جلوه و پيرو متصلش، ضياءالدين دري برآمده و به تحليل موضوع اصالت تفكر فلسفي "حكمت متعاليه"پرداخته است.

  استاد دانشگاه تهران بر اين باور است كه ملاصدرا نه تنها ادعاي اصالت و نوآوري دارد، بلكه با «حكمت متعاليه» خواندن فلسفه خود، بر تعيّن معرفتي آن تأكيد كرده است. به همين منظور نگارنده اشاره دارد براي ورود به بحث تعيّن معرفتي نظام فلسفي ملاصدرا لازم است كه به دقت، روش پژوهش فلسفي وي مطالعه و بررسي گردد.

  مؤلف در اين كتاب، يكي از مقاصد پژوهش حاضر را، جستجو در روشها و رهيافتها، الگوهاي پژوهشي و ابزارهاي ملاصدرا در مطالعات فلسفي ميداند. لذا تحليل تعيّن معرفتي فلسفه صدرايي و روش‌شناسي آن بسياري از مواضع ابهام در فهم آراء و نظام معرفتي ملاصدرا را رفع ميكند و وقوف به آن، عمق انديشه‌هاي وي را به ما نشان مي‌دهد.

  در مقدمه كتاب آمده است: انتشار مستقل روش‌شناسي ملاصدرا با ترغيب بنياد حكمت اسلامي صدرا همراه گرديد و باعث شكل‌گيري اين باور شد كه روش‌شناسي ملاصدرا بر منطق آن تقدم دارد و اهميت اين مسئله و نيز ديدگاه نظريه مختار دو دليل عمده نگارنده است كه روش‌شناسي حكمت متعاليه را به صورت عام و فراتر از روش ملاصدرا در منطق پژوهي مورد تحقيق قرار ميدهد.

  در اين اثر، تأكيد شده بر اساس نظريه مختار "ملاصدرا را بايد سرآغاز مطالعات ميان رشته‌اي خواند. وي چهار قرن پيش از آنكه پژوهشگران آمريكايي به مطالعات ميان رشته‌اي روي آورند به ضرورت و اهميت آن پي برده و الگوهاي خاص ميان رشته‌اي را در تحليل مسائل الهياتي بكار بسته است.

  نظريه مختار يا همان مطالعات ميان رشته‌اي كه آن را نبايد با تتبع چند رشته‌اي اشتباه گرفت، در نيمه دوم قرن بيستم در مغرب زمين طرح گرديد و در سه دهه اخير مورد اقبال محققان علوم مختلف قرار گرفته است و الگوهاي پژوهشي مختلفي نيز براي اثربخشي آن به ميان آمده است.

  ابتكار و پيشتازي ملاصدرا در مطالعات ميان رشته‌اي در تحليل مسائل الهيات، اولين بار در سال 77 در مقاله «روي آورد بين رشته‌اي و هويت معرفتي فلسفه صدرايي» به صورت اجمالي ارائه شد. در همايش بين‌المللي حكمت صدرا و كتاب روش‌شناسي مطالعات ديني (چاپ اول 1380، تحرير نو 1385) به نحو مستندي بسط و گسترش يافت و اين دو تقرير توجه بسياري را برانگيخت.

  بنياد حكمت اسلامي صدرا، با برگزاري همايشهاي جهاني و ترغيب دانشمندان داخلي و خارجي به تحليل فلسفه و روش ملاصدرا و چالش‌هاي پيرامون آن پرداخته و آغازگر تأملات نوين در شناخت روش و ماهيت و چهره جديدي از تمدن اسلامي بوده است و اين گمان ناموجه را كه فلسفه اسلامي به "ابن‌رشد" پايان نيافته است، اصلاح خواهد كرد و پويايي فلسفه اسلامي از زمان حكيم آخوند شيرازي را نشان ميدهد.

  انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا اين اثر را در تابستان 88 در دو هزار نسخه به چاپ رسانده است. كتاب حاضر داراي دوازده فصل ميباشد كه در دو بخش سامان مي‌يابد كه فصل نخست در برگيرنده مقدمه و طرح مسئله و بيان دو تقرير از آن است. فصلهاي دوم تا هشتم بخش اول نوشتار كه به گزارش و نقد ديدگاههاي عمده در پاسخ به دو مسئله روش‌شناسي و تعيّن معرفتي فلسفه ملاصدرا اختصاص دارد. بخش دوم نوشتار بيان نظريه مختار است كه چهار فصل پاياني آن در اين بخش پس از مرور بر آثار ملاصدرا ادعاي نگارنده را مطرح مي‌كند.

  چاپ اول اين اثر با قيمت 4800 تومان، در 304 صفحه منتشر شده كه كليه حقوق آن متعلق به بنياد حكمت اسلامي صدرا مي‌باشد.

 

   انتهاي پيام

 

 

 

 

     صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي