با انتشار  چهلمين شماره خردنامه صدرا اين نشريه ده ساله شد.

 زماني كه خردنامه به عرصه مطبوعات علمي كشوروارد شد هنوز نشريه اي تخصصي در فلسفه وجود نداشت و مقالات فلسفي اساتيد و محققان ،غريبانه در مجلات و نشريات عمومي وگاه در لابلاي مطالبي نامتناسب جاي مي گرفت و شاني مناسب با مكانت خود و مكاني مناسب با شان خود نداشت با تولد اين فصل نامه - كه با نام ابتكاري و ذوقپسند "خرد نامه "و مزين به نام ملاصدرا و بمناسبت تاسيس ستاد برگزاري اولين همايش حكيم انديشمندحكمت و فلسفه، ملاصدرا تاسيس شد مقالات فلسفي جايگاه خاص خود را پيدا كردند  . از آن پس انديشمندان حوزه ء حكمت و فلسفه كشور ما ، نتايج افكار و پژوهش هاي خود را به آن مي سپرند و بدين وسيله دوستداران دانايي  نيز از نتايج تلاشها  و پژو هش ها ي  فلسفي آگا ه مي يابند.

شايد از خجستگي تولد اين نشريه  بود كه امروزه به لطف خدا شاهد انتشار نشريات فلسفي ديگري نيز در كشور هستيم. واكنون بعد از گذشت ده سال هنوز هم   صفحات  اين  نشريه با آغوشي باز پذيراي همه قلم هايي است كه در راه بسط و نشر  حكمت و دانايي در تلاش و حركتند.

 

 

برگشت