بسم الله الرحمن الرحيم

 فهرست

مقدمه

9

آفرينش زن

13

سيماي زن در قرآن

13

خلقت انسان و تساوي در آفرينش زن و مرد

13

علت آفرينش دو جنس متفاوت

18

زنان الگو در قرآن

21

زندگاني مريم

21

سيري در فضايل مريم

25

آسيه، همسر فرعون

25

نيايش آسيه

28

انسان نمونه، الگوي جامعه بشري

29

زنان الگو در قرآن

21

زندگاني مريم

21

سيري در فضايل مريم

25

آسيه، همسر فرعون

25

نيايش آسيه

28

انسان نمونه، الگوي جامعه بشري

29

جايگاه زن در عرب جاهليت

31

حضرت خديجه ـ سلام الله عليه

33

شرح ولادت حضرت فاطمه (س)

36

دوران كودكي فاطمه (س)

39

ازدواج فاطمه (س)

42

فاطمه، پس از وفات پيغمبر (ص)

46

فدك جلوه اي از حضور سياسي فاطمه (س)

48

پرتوي از فضائل معنوي فاطمه زهرا (س)

51

زهرا (س) در آيينه قرآن

51

ـ آيه مباهله

51

ـ آيه تطهير

51

ـ آيه موّده

52

ـ آيات ابرار

52

اسماء فاطمه

53

زهرا و عبادت

54

بررسي جايگاه خانواده در اسلام و نقش زن در خانواده

57

خانواده و كاركرد آن

57

خانواده در اسلام

58

نقش متفاوت زن و مرد در خانواده

61

نگاهي بر نقش تربيتي زن در خانواده

65

خانواده در غرب

67

زن و سياست در اسلام

75

 
 

زن و سياست در اسلام

75

مشاركت سياسي زنان

75

زن و سياست در قرآن

77

رويكرد و نقش سياسي زنان در تاريخ اسلام

81

زنان مسلمان در آغاز دعوت اسلامي

81

هجرت به حبشه

83

هجرت به مدينه

83

حضور زنان در جهادهاي عليه كفار

85

1ـ شركت مستقيم در جهاد و جنگ

85

2ـ مسئوليت هاي پشت جبهه، كمك رساني به مجروحين و بهداري رزمي

86

3ـ تشويق مردان به جنگ و رجزخواني هنگام جهاد

87

4ـ كمك هاي نقدي و تهيه وسايل مورد نياز مجاهدان

88

بيعت

89

نگاهي اجمالي بر مشاركت سياسي زنان در تاريخ صد سال ايران و انقلاب اسلامي

91

زن و توسعه اقتصادي در اسلام

85

عوامل ورود زنان به بازار كار

95

ديدگاه اسلام در خصوص فعاليت هاي اقتصادي زنان

96

معناي توسعه اقتصادي در نظام مادي و الهي

98

ـ نظام مادي: انسان تابعي از ابزار

99

ـ نظام الهي: حاكميت انسان بر ابزار

100

حقوق اقتصادي زنان در اسلام

101

حجاب، صدف مرواريد زن

105

زيبايي در لسان قرآن

105

حقيقت زيبايي زن

107

فلسفه حجاب در اسلام

110

1ـ حفظ آرامش رواني

111

2ـ استحكام پيوند خانوادگي

112

3ـ استواري اجتماعي

112

4ـ ارزش و احترام زن

112

مدافعان برهنگي

114

آفات و پيامدهاي برهنگي

120

نگاهي بر فمنيسم

123

نظريه هاي فمنيستي

123

1ـ فمنيسم ليبرالي يا اصلاح طلب

123

2ـ فمنيسم ماركسيستي

124

3ـ فمنيسم راديكال يا انقلابي

124

4ـ فمنيسم سوسياليستي

125

نقد ديدگاههاي فمنيستي

126

سخن آخر

131

   آفرينش زن

در كارگاه آفرينش، آن زمان كه خداوند به كار امر و خلق مشغول بود، هر مخلوقي را با فرمان «كُن» ايجاد كرد تا به ظهور رسند و «بودن» را تجربه كنند. اما آنگاه كه نوبت به انسان رسيد، خود طينت آدمي را آفريد و از روح خود در او دميد «ونَفَخْتُ فيه من روحي»[1] تا جلوه و صبغه اي الهي بگيرد و در اين سراي مادي، به ياد خاستگاه نخستين خود باشد. و «آدم» آفريده شد و قدم به جنت الهي گذاشت. در مخلوقات گوناگون خداوند نگريست اما هيچ يك را شايسته آن نديد تا شنوندة اسرار درونش شود و عطش روحش را فرو نشاند. دنبال انيسي بود تا غربتش را آرامش دهد و سرگردانيش را سكون. او «تنها» بود و در اين خيل مخلوقات همراهي را نمي يافت تا با او عاشقانه عبادت خدا كند و زمزمه عشق را ساري كند.

در اين هنگام بود كه نگاهش بر آشنايي افتاد. او را چون خود ديد و هم صورت خويش، اما زيباتر و لطيف­تر، در اعماق درونش طوفاني بر پا شد. حس كرد چقدر با او آشناست، چقدر به او علاقه دارد و چقدر به او نيازمند است. رو به درگاه خداوند نمود، زيبايي او را تحسين كرد و پرسيد: او كيست كه در كنار من است و به همراه خود انس و آرامش آورده است؟

پاسخ آمد:

«وَمِنْ آياتِه اَن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْواجَاً لِتَسْكُنوا اِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكّمْ مَودَّةَ وَرَحْمَةً، اِنَّ في ذلِك لَاياتٍ لِقَومٍ يَتَفَكَّروُن.»[2]

آري، از خلقت زن در اسلام، تعبير به «آيه و نشانه» شده است. در تعاليم اسلامي، آيه آن چيزي است كه انسان را رهنمون به معرفت خداوند و تسليم در برابر عظمت او مي­كند. آسمان، زمين، خورشيد و ماه و بسياري مخلوقات و پديده هاي ديگر در لسان قرآن آياتي هستند كه انسان با تفكر در علت پيدايش آنها و عظمت و زيبايي آنها پي به صانعي حكيم و مهربان مي برد. و به حق، آيه و نشانه بودن زن را مي­توان بزرگترين تمجيد و تقدير از مقام او دانست. «حوّا» تفسيري ديگر از ذات خداوند براي «آدم» بود.

«آدم» بي وجود او ناقص و ساكن بود، اما اكنون با همراه زندگي خود كه از نفس خود او و از همان خاك و طينت ساخته شده، مي تواند ساري و جوشنده شود. در قرآن، زن و مرد، هر دو يك جوهر و يك گوهر دارند: «واللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْواجاً»[3] ، و به اين ترتيب اين آيات الهي بر تفكري كه تا پيش از آن، بر جامعه انساني حاكم بود و زن را طفيلي وجود مرد دانسته[4] و حق انساني برايش قائل نبود، خط بطلان كشيد.

در اين كتاب بر آن هستيم نگاهي اجمالي به سيماي زن در اسلام انداخته و فروغي از اين آفتاب درخشان را بر قلب طالبان آن بتابانيم.

آنچه در اين كتاب دنبال شده، حقوق قانوني و احكام و مقررات شرع در مورد زن نيست. بلكه ديدگاه ارزشي اين مكتب آسماني، كه پايه و اصل همه احكام و قوانين است، نسبت به جايگاه انسان در نظام هستي وزن به طور اخصّ مي باشد.

در چند قرن اخير، در خصوص حقوق زن و آزادي او مباحث بسياري مطرح شده است و اقدامات زيادي نيز صورت گرفته است. مكاتب فكري و جنبش­هاي گوناگوني در راه آزادي زنان و حقوق آنها به وجود آمده­اند. اما همچنان جوامع در حال آزمايش راههاي مختلف، تصحيح خطاهاي گذشته يا بعضاً فرو رفتن بيشتر در اشتباهات هستند.

آنچه در اين كتاب به دنبال آن هستيم، شناخت جايگاه و مقام و خط مشي­اي است كه اسلام براي زنان ترسيم كرده است. شايد اين سؤال در ذهن عده اي پديد آيد كه چگونه مفاهيم ديني 1400 سال پيش به كار دنياي مدرن امروز مي آيند؟ دنيايي كه در آن عقل بشر هيچ چيز را براي خود حل ناشدني و ناممكن نمي بيند.

اما خواهيم ديد كه ارزش هاي كلي و مفاهيم بنيادين اين مكتب آسماني، چگونه مي­توانند راهگشاي امروز بشريت و همه ادوار زندگي او باشند و بهترين و سالمترين راه را با كمترين خطاها و صدمات به انسان ها معرفي كنند.

بر هر صاحب خرد و جوياي حقيقتي لازم است تا با بينشهاي گوناگون آشنا شده، در آنها غور كند و سپس از ميان آنها بهترين را انتخاب كند. به فرمايش اين آيه قرآني كه:

«فبشّر عِباد الَذين يَستَمِعون القول فيتَّبعون اَحسَنه»[5].

بشارت بده بندگاني را كه همه اقوال و گفته­ها را مي­شنوند و سپس بهترينش را اطاعت و پيروي مي كنند.

اميد به آنكه همه انسان هاي حقيقت طلب، بهترين شيوة عملي و مكتب فكري را در زندگي خود شناخته و پياده كنند.


[1] . حجر ـ 26.

[2] . روم ـ 21.

[3] . نحل ـ 72.

[4] . براي مثال مي توان به عهد عتيق، سفر پيدايش، باب دوم مراجعه كرد.

[5] . زمر ـ 17 و 18.

 

 

چاپ مقاله

دانلود مقاله