«انجمن ملي و بين‌المللي ملاصدرا»

 

شرايط عضويت:

1ـ دارا بودن صلاحيتهاي عمومي و نداشتن سابقه كيفري يا محکومیت قضايي

2ـ فارغ التحصيل يا مشغول به تحصيل در مقطع دکتری در يكي از رشته‌هاي: فلسفه (تمامي گرايشها)، منطق، و اديان و عرفان از دانشگاهها يا حوزه‌هاي علميه

3- برخورداری از کارنامه پژوهشی و علمی قوی

4- مشاركت در فعاليتهاي انجمن و سعي در پيشبرد اهداف آن و رعايت همه مقررات اصلي و فرعي و مصوبات آن. 

5- درخواست عضويت و مستندات احراز شرايط توسط هيئت مديره انجمن بررسي و نتيجه به درخواست كنندگان اعلام خواهد شد.

پذيرش عضويت و نيز تعيين نوع عضويت برعهده هيئت مديره است و ثبت‌نام متقاضيان بمنزله عضويت محسوب نميشود.

6- تا اطلاع ثانوي عضويت براي اعضا رايگان است.

7- رعايت نكردن مقررات داخلي يا شرطهاي عمومي و نیز 3 غیبت پیاپی در جلسات مجمع عمومی در حكم استعفا و موجب ابطال و حذف عضويت خواهد بود.

 

مدارك لازم:

- روگرفت صفحه اول شناسنامه

- روگرفت كارت ملي

- روگرفت آخرین حكم كارگزيني (برای متقاضیان شاغل)

- روگرفت آخرين مدرك تحصيلي

- كارنامه پژوهشی و علمی (رزومه/ CV)

- يك قطعه عكس 4*3 رنگي زمينه سفيد

لطفا رزومه و مدارک عضویت را به رایانامه (ایمیل) siprin@mullasadra.org ارسال شود. در بخش موضوع (subject) رایانامه «عضویت در انجمن ملی و بین المللی ملاصدرا» ذکر گردد.

 

«فرم درخواست عضويت»

 

 لطفا موارد مشخص شده را تکمیل نمایید.
الف) مشخصات فردي:  
   

* نام:

* نام خانوادگی:

* نام پدر:

* شماره شناسنامه:

* محل تولد:

* سال تولد:

روز:      ماه:     سال:

جنسیت:

مرد      زن

وضعيت تأهل:

متاهل   مجرد

تابعيت:

كشور محل اقامت:

زبان مادري:

زبانهايي كه به آنها تسلط داريد:

   

***

ب) تحصیلات :  

* رشته تحصيلي:

گرايش و تخصص:

فارغ‌التحصيل از:

آخرين مدرك دانشگاهي :

پايه تدريس دانشگاهي :

دانشجو :

رتبه حوزوي :

علوم عقلي :

   

***

ج) تحقيقات و تأليفات:  
 
تحقيقات و تأليفات عنوان موضوع زبان ناشر يا محل ارائه
كتاب
مقاله يا رساله
ساير وجوه تحقيق و تأليف
   

***

* د) عضويت:  
در كدام گروه مايل به عضويت هستيد:

1ـحكمت متعاليه ملاصدرادرشاخه‌هاي: منطق الهيات شناخت‌شناسي عرفان امورعامه(انتولوژي)

            

2ـ تفسير و علوم قرآني :  

 

***

   

* هـ) همكاري در زمينه :

          ترجمه               ويرايش
   

***

   

و) نشاني كامل : 

 

1ـ محل اقامت:

 

كدپستي:

* تلفن:

نمابر:

* پست الكترونيكي (E-mail):

2ـ محل كار:

 

كدپستي:

تلفن:

نمابر:

پست الكترونيكي (E-mail):

* شماره تلفن براي پيام ضروري: