فایل صوتی سخنرانی های همايش سال ۱۳۹۹

 

سخنران

عنوان سخنرانی

فایل صوتی سخنرانی  
حضرت آیت الله سیدمحمد خامنه ای

«استاد فلسفه و ريیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا»

نسبت هنر و فلسفه
دکتر غلامرضا اعوانی

«استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی»

فلسفه هنر متعالیه، درآمدی بر فلسفه هنر از دیدگاه ملاصدرا
دکتر کریم مجتهدی

«استاد فلسفه دانشگاه تهران»

هنر در سنت فلسفی
دکتر حسین کلباسی اشتری

«استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی»

نسبت حقیقت با هنر در فلسفه معاصر و حکمت هنر
دکتر قاسم پورحسن

«دانشیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی»

هنر و آشکارگی حقیقت
دکتر حسن بلخاری

«استاد مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران»

در باب نسبت میان فلسفه و هنر
دکتر طوبی کرمانی

«استاد فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه تهران»

هنر فلسفی و هنر غیر فلسفی
دکتر رضا ماحوزی

«دانشیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی»

امر والا و امکان تاسیس علم اجتماعی
دکتر زهرا کاشانیها

«دانشیار فلسفه اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران»

جهاد با نفس، نمود هنر انسانی در آثار ملاصدرا
دکتر رضا محمدزاده

«دانشیار فلسفه دانشگاه امام صادق (ع)»

هنر حِکمی در آموزه‌های حکمت اسلامی
دکتر مینا محمدی وکیل

«استادیار هنر دانشگاه الزهرا»

دستاورد بزرگ نظام فلسفی ارسطو در باب هنر
دكتر پرناز گودرزپروري

«استادیار فلسفه هنر دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی»

بررسي تأثير بنيان فلسفي نگرشهاي عرفاني هندوییسم در هنر
دکتر فرشته ندری ابیانه

«استادیار دانشگاه بوعلی سینا»

«طلا» و «نقره» بمثابه تمثیلی در بیان رابطه ولایت و رسالت