بسمه‌تعالی

برنامه سخنرانیهای بیست و دومین همایش بزرگداشت ملاصدرا

 «فلسفه، پرستش و نیایش»

26/2/1396؛ مجموعه همایش‌های «آدینه»

 

 افتتاحیه

 

ساعت

سخنران

سمت علمی

موضوع سخنرانی

8:30

سرود جمهوری اسلامی ایران

8:35

تلاوت قرآن

8:40

دکتر حسین کلباسی اشتری؛ دبیر جلسه

8:45

آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای

استاد فلسفه و رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا

پیوند وجودشناختی نیایش و فلسفه

9:10

دکتر رضا داوری اردکانی

استاد فلسفه و رئیس فرهنگستان علوم

فلسفه، پرستش و نیایش

9:30

دکتر غلامرضا اعوانی

استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

اشاره‌ای به مبادی مابعدالطبیعی و الهی پرستش و استجابت دعا

9:50

دکتر کریم مجتهدی

استاد فلسفه دانشگاه تهران

مناجات و فلسفه

10:10

استراحت و پذیرایی

 

 
 

 نشست دوم/ سالن همایش

 

دبیران جلسه: دکتر حسین کلباسی اشتری، دکتر قاسم پورحسن، دکتر مقصود محمدی

ساعت

سخنران

سمت علمی

موضوع سخنرانی

10:45

دکتر احمد احمدی

استاد فلسفه دانشگاه تهران

نیایش و پرستش در فلسفه

11:05

دکتر حسین کلباسی اشتری

استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی

عقل پرستنده در حکمت الهی

11:25

دکتر حسن بلخاری

استاد فلسفه هنر دانشگاه تهران

عالم معبد است؛ تأملی در رویکرد فلسفی به معماریِ پرستشگاه با تأکید بر آرای فلسفه یونانی و حکمت صدرایی

11:45

دکتر قاسم پورحسن

دانشيار فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی

فارابی و شريعت و فلسفه

12:05

دکتر حسن سعیدی

دانشیار فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

تعالی اندیشه‌های فلسفی به ساحت معارف وحیانی

12:25

دکتر سیدمصطفی محقق داماد

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی

عبادت از نظر ابن سینا و ملاصدرا

12:45

رونمایی از کتاب «تاریخ جامع فلسفه» (مقدمه)؛ اثر آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای

13:00

نماز جماعت ظهر و عصر

13:30

ناهار

 


 

 

 

نشست دوم/ سالن آموزش 1 (نشست همزمان)

 

دبیران جلسه: دکتر عبدالرزاق حسامی‌فر، دکتر رضا ماحوزی

ساعت

سخنران

سمت علمی

موضوع سخنرانی

10:45

دکتر سیدموسی دیباج

دانشیار فلسفه دانشگاه تهران

طوفٌ فی الطواف

11:05

دکتر عبدالرزاق حسامی‌فر

دانشیار فلسفه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

فلسفه پرستش؛ تأملی در غایت اخلاقی مناسک دینی

11:25

دکتر عین‌الله خادمی

استاد فلسفه دانشگاه شهید رجایی

نگرش وجودی به مسئله  نیایش و پرستش در اندیشه ملاصدرا

11:45

دکتر رضا ماحوزی

دانشیار فلسفه پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

ابن میثم بحرانی و تبیین عقلی نیایش و پرستش

12:05

دکتر فاطمه فرضعلی

استادیار دانشگاه فرهنگیان (مشهد)

بررسی «پرستش و نیایش رتبی» در حکمت متعالیه

12:25

پرسش و پاسخ

12:45

رونمایی از کتاب «تاریخ جامع فلسفه» (مقدمه)؛ اثر آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای (سالن همایش)

13:00

نماز جماعت ظهر و عصر

13:30

ناهار


 

 

 

 نشست سوم/ سالن همایش

 

دبیران جلسه: دکتر قاسم پورحسن، دکتر طوبی کرمانی، دکتر رضا سلیمان حشمت

ساعت

سخنران

سمت علمی

موضوع سخنرانی

14:30

دکتر عباس ایزدپناه

استادیار فلسفه دانشگاه قم

تأملی در روش‌شناسی فهم متون نیایشی تشیع

14:50

دکتر مسعود احمدی افزادی

استادیار فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی (تهران شمال)

نیایش در باورهای کهن مصر و بین‌النهرین

15:10

دکتر طوبی کرمانی

استاد فلسفه دانشگاه تهران

ظهور فلسفه عمل اسلامی در مسئله دعا و نیایش

15:30

دکتر محمدکاظم فرقانی

استادیار فلسفه دانشگاه امام صادق (ع)

تبیین اصعاد عبادت خالص بر اساس اشتداد وجود و اتحاد عمل و عامل و معمول

15:50

دکتر نادیا مفتونی

دانشیار فلسفه دانشگاه تهران

هنر فاضله فارابی و معماری اسلامی؛ کدام معماری اسلامی نيست؟

16:10

دکتر رضا سلیمان‌حشمت

دانشيار فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی

انسان؛ فطرت الله و خودبنیادی

16:30

استراحت و پذیرایی

 

 


 

 

نشست سوم/ سالن آموزش 1

 

 نشست تخصصی فلسفه و کودک

دبیران جلسه: دکتر محبوبه هادینا، دکتر نواب مقربی

ساعت

سخنران

موضوع سخنرانی

14:30

دکتر مریم داورپناه

اصول و مبانی معنویت برای کودکان

15:00

دکتر نواب مقربی

روش‌شناسی فلسفی ملاصدرا بمثابه پرستش و نیایش و کاربردهای آن در برنامه فلسفه و کودک

15:30

دکتر عاطفه سوهانی

تبیین تربیت دینی (پرورش ایمان فطری) کودک در پرتو نیایش

16:00

پرسش و پاسخ

16:30

استراحت و پذیرایی

 

نشست چهارم/ سالن همایش

 

دبیران جلسه: دکتر مقصود محمدی، دکتر رضا سلیمان‌حشمت

ساعت

سخنران

سمت علمی

موضوع سخنرانی

17:00

دکتر سعید انواری

دانشیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی

بررسی صفات انوار قاهره در رسالة الواردات و التقدیسات سهروردی

17:20

دکتر زهرا کاشانیها

دانشیار فلسفه دانشگاه شهید رجایی

دعا و نیایش از نگاه ابن عربی با رویکرد به فص شیثی

17:40

اختتامیه همایش با سخنرانی استاد دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

«فلسفه و حکمت پرستش»