_

 

 

برنامه سخنرانیهای هجدهمین همایش بزرگداشت ملاصدرا؛ یکم خردادماه 1393

«فلسفه و صلح جهانی»

تهران، بزرگراه آبشناسان، انتهای پل روگذر تقاطع بزرگراه شهید ستاری، خیابان شقایق، کوچه دهم، مجموعه فرهنگی آدینه

***

 

نشست اول (افتتاحیه)

8:30

سرود جمهوری اسلامی ایران

8:35

تلاوت قرآن

8:40

دکتر حسین کلباسی: افتتاح همایش و اعلام برنامه

ساعت

سخنران

محل فعالیت

موضوع سخنرانی

8:50

آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای

رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا

فلسفه و صلح

9:15

دکتر رضا داوری اردکانی

استاد دانشگاه تهران و رئیس فرهنگستان علوم

صلح در فلسفه

9:40

دکتر مصطفی محقق داماد

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی

حکمت متعالیه و آرامش بشری

10:05

دکتر کریم مجتهدی

استاد فلسفه دانشگاه تهران

صلح، افق امید (تأملی براساس افکار کانت و ملاصدرا)

10:30

استراحت و پذیرایی

 

 

 

  نشست دوم/ سالن همایشها

دبیر جلسه: دکتر قاسم پورحسن

اعضای هیئت رئیسه:  دکتر حسین کلباسی ، دکتر طوبی کرمانی

ساعت

سخنران

محل فعالیت

موضوع سخنرانی

11:00

دکتر حسین کلباسی

استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

فیلسوفان و صلح جهانی

11:20

دکتر طوبی کرمانی

دانشيار گروه فلسفه اسلامی دانشگاه تهران

صلح، کارکرد حکمت متعاليه

11:40

دکتر قاسم پورحسن

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

صلح، گوش سپردن و فهم تکثر بر مبنای فلسفه ملاصدرا

12:00

دکتر رضا سلیمان حشمت

استادیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

جدال دو ضربی «آری و نه» بمنزله اساسی برای صلح

12:20

دکتر حمیدرضا آیت‌اللهی

استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

فلسفی اندیشی، پیش‌نیاز هرگونه صلح جهانی

12:40

پایان نشست

12:40

نماز، نهار و استراحت

 

 

 نشست دوم/ سالن آموزش

دبیر جلسه: دکتر عبدالرزاق حسامی‌فر

اعضای هیئت رئیسه: دکتر موسی دیباج، دکتر عطیه زندیه

ساعت

سخنران

محل فعالیت

موضوع سخنرانی

11:00

دکتر عطيه زنديه

استادیار گروه فلسفه  دانشگاه شهيد مطهری

انسان شناسی فلسفی و صلح

11:20

دکتر عبداله صلواتی

استاديار گروه الهيات دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی

تبيين سازگاری «کثرت نوعی انسان» ملاصدرا با تساوی حقوق بشر

11:40

دکتر سیدموسی دیباج

استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران

ايده مرز و مشروعيت

12:00

دکتر رضا ماحوزی

استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

فرهنگ مهارت و صلح پايدار

12:20

دکتر عبدالرزاق حسامی‌فر

دانشيار گروه فلسفه دانشگاه  بين المللی امام خمينی

بزرگواری روح در انديشه استاد مطهری

12:40

پایان نشست

12:40

نماز، نهار و استراحت

 

 

  نشست سوم/ سالن همایشها

دبیر جلسه: دکتر حسین کلباسی

اعضای هیئت رئیسه: دکتر علی اله‌بداشتی، دکتر رضا سلیمان حشمت

ساعت

سخنران

محل فعالیت

موضوع سخنرانی

14.00

دکتر فرشته ندری ابیانه

استاديار گروه الهیات دانشگاه بوعلي سينا

بررسي رابطه صلح، نجات، مصلح و انسان كامل از ديدگاه ابن عربي

14.20

دکتر خسرو کمالی سروستانی

استاديار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه زنجان

بررسی مفهوم صلح از ديدگاه علامه طباطبایی (غایب)

14.40

دکتر سيمين عارفی

استادیار گروه فلسفه غرب سازمان سمت

سنجش مقايسه‌ای عدالت و صلح در آراء ارسطو و ابن مسکويه

15.00

دکتر سیدمصطفی شهرآيينی

استاديار گروه فلسفه دانشگاه تبريز

رابطه صلح و انسان کامل نزد بابا افضل‌الدين کاشانی

15.20

دکتر سحر کاوندی

دانشيار گروه فلسفه دانشگاه زنجان

صلح درونی و تاثير آن بر صلح بيرونی

15.40

دکتر زهره توازيانی

دانشيار گروه فلسفه دانشگاه الزهرا

مبانی فلسفی و دينی صلح و عدالت جهانی در حکمت متعاليه صدرايی

16.00

دکتر علی اله‌بداشتی

دانشيار گروه فلسفه دانشگاه قم

اخلاق اجتماعی اسلام و صلح جهانی از منظر حکمت متعاليه

16.20

استراحت و پذیرایی

 

 

  نشست سوم/ سالن آموزش

دبیر جلسه: دکتر رضا ماحوزی

 اعضای هیئت رئیسه: دکتر عبداله صلواتی، دکتر حسن مجیدی

ساعت

سخنران

محل فعالیت

موضوع سخنرانی

14.20

دکتر قربانعلی محمدی‌نژاد

معاون امور تدوين الگوی اسلامی‌ايرانی پيشرفت؛ معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور

انسان کامل و امنيت جهانی

14.40

دکتر رضا اسدپور

استاديار گروه الهیات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر

عرفان اسلامی و صلح جهانی؛ بر اساس انديشه‌های ابن عربی و مولوی

15.00

خانم شهرزاد رهنما بیات

دانشجوی دکتری دانشگاه شيراز

صلح از منظر مولانا و دلالتهای تربيتی آن

15.20

دکتر حسن مجيدی

استاديار گروه علوم سياسی دانشگاه امام صادق

بايسته‌های صلح جهانی در فلسفه سياسی کانت و نقد آن

15.40

دکتر حسين زمانيها

استاديار گروه فلسفه و حکمت دانشگاه شاهد

بررسی ابعاد و مراتب خود آگاهی و تاثير آن در تحقق صلح جهانی؛ با نظر به آراء ملاصدرا و هگل

16.00

دکتر نواب مقربی

دکترای کلام وفلسفه دين

فلسفه و کودک راهی نو برای رسیدن به صلح جهانی

16.20

جناب آقای حسين نعمتی

دانشجوی دکتری کلام و فلسفه دين

عرفان اسلامی و صلح جهانی

16.40

استراحت و پذیرایی

 

 

  نشست چهارم/ سالن همایشها

دبیر جلسه: دکتر قاسم پورحسن

 اعضای هیئت رئیسه: دکتر علی اصغر مصلح، دکتر شهین اعوانی

ساعت

سخنران

محل فعالیت

موضوع سخنرانی

17.00

دکتر علی‌اصغر مصلح

دانشیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

صلح جهانی؛ اسباب و موانع تحقق آن

17.20

دکتر حسن بلخاری قهی

دانشیار گروه مطالعات عالی هنر، دانشگاه تهران

رسالت فلسفه:  تنظیم رفتار انسان بر بنیاد نظم عالم (تحلیلی از دیدگاه افلاطون و ملاصدرا)

17.40

دکتر محسن جاهد

استادیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان

مسئله امنيت و راههای دستيابی و حفظ آن؛ بررسی ديدگاه‌های خواجه نصیرالدین طوسی

18.00

دکتر شهين اعوانی

استادیار گروه فلسفه غرب موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ايران

نقش فيلسوف در ايجاد صلح؛ مقايسه ديدگاه خواجه نصير و کانت

18.20

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

استاد فلسفه دانشگاه تهران

فلسفه و صلح جهانی

19.00

 

 

پایان همایش