_

 

 

برنامه سخنرانی‌های هفدهمین همایش بزرگداشت ملاصدرا

«فلسفه و راه زندگی»

یکم خردادماه 1392؛ مجموعه همایش‌های «آدینه»

***

 

افتتاحیه

ساعت

سخنران

سمت علمی

موضوع سخنرانی

8:30

سرود جمهوری اسلامی ایران

8:35

تلاوت قرآن

8:45

دبیر همایش: افتتاح همایش و اعلام برنامه

8:55

آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای

رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا

فلسفه و راه زندگی

9:20

دکتر رضا داوری اردکانی

استاد فلسفه دانشگاه تهران و رئیس فرهنگستان علوم

فلسفه، سیاست و اخلاق

9:40

دکتر سیدمصطفی محقق داماد

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و معاون فرهنگستان علوم

اعتدال، راه زندگی در حکمت اسلامی

10:00

دکتر حسین کلباسی

مدیر گروه مرکز تدوین تاریخ فلسفه

معرفی طرح تدوین

10:10

رونمایی از کتاب خاطرات سیاسی آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای

10:30

استراحت و پذیرایی

 

 نشست دوم/ سالن اصلی

دبیر جلسه: دکتر حسین کلباسی

اعضای هیئت رئیسه:  دکتر حمیدرضا آیت‌اللهی، دکتر قاسم پورحسن

ساعت

سخنران

سمت علمی

موضوع سخنرانی

11:00

دکتر منوچهر صانعی دره‌بیدی

استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

«ذات انسان آزادی است»

11:20

دکتر حسین کلباسی

استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

در باب امکانی برای «زندگی فلسفی»

11:40

دکتر حسن بلخاری

دانشیار فلسفه هنر دانشگاه تهران

هنر؛ زیستن بر مدار عقل و زیبایی

12.00

دکتر قاسم پورحسن

استادیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

فلسفه ملاصدرا، زندگی و معنای آن

12:20

دکتر حمیدرضا آیت‌اللهی

استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ضرورت تحلیل فلسفی فناوریهای رو به گسترش در جامعه ما

12:40

پایان نشست

13:00

نماز جماعت ظهر و عصر

13.30

ناهار

 

نشست دوم/ سالن دوم

دبیر جلسه: دکتر علی اله‌بداشتی

اعضای هیئت رئیسه: دکتر رضا ماحوزی، دکتر فرشته ندری ابیانه

ساعت

سخنران

سمت علمی

موضوع سخنرانی

11:00

دکتر سیدحسین واعظی

استادیار فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

انسان فلسفی مقول به تشکیک است

11:20

دکتر صالح حسن‌زاده

استادیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

فلسفه ادراکات اعتباری و زندگی از نگاه علامه طباطبائی

11:40

دکتر فرشته ندری ابیانه

استادیار فلسفه دانشگاه بوعلی سینا، همدان

فلسفه و معنای زندگی در رفتار و صفات از منظر  بوعلی سینا و ملاصدرا

12.00

دکتر حميد رضا خادمی

دکتری فلسفه تطبيقی و مدرس دانشگاه اصفهان

درهم تنيدگی زندگی اين جهانی وآن جهانی از منظر صدرالمتالهين

12:20

حجت‌الاسلام و المسلمین حسین عرب

استاد حوزه علمیه کاشان

مراحل حيات از نگاه دين و فلسفه

12:40

پایان نشست

 

 نشست سوم/ سالن اصلی

دبیر جلسه: دکتر قاسم پورحسن

اعضای هیئت رئیسه: دکتر طوبی کرمانی، دکتر رضا سلیمان‌حشمت، دکتر عبدالرزاق حسامی‌فر

ساعت

سخنران

سمت علمی

موضوع سخنرانی

14:20

دکتر علی اله‌بداشتی

دانشیار فلسفه دانشگاه قم

آموزه‌های حکمت متعالیه برای زندگی اجتماعی متعالی

14.40

دکتر عین‌الله خادمی

دانشیار فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

کرامت انسان از ديدگاه ملاصدرا

15:00

دکتر محمد اکوان

استادیار فلسفه و رئیس دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

زندگی حقيقی و حقيقت زندگی در آيينه صدرا

15:200

دکتر حکمت‌الله ملاصالحی

دانشیار باستانشناسی دانشگاه تهران

سير آغازين تفکر و حيات معنوی انسان در پيش از تاريخ

15:40

دکتر رضا سلیمان حشمت

استادیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

حکمت زندگی و نفی جدایی تن از جان

16:00

دکتر طوبی کرمانی

دانشیار فلسفه دانشگاه تهران

فلسفه مدیریت و سبک زندگی

16:20

دکتر کریم زارع

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

مطالعه جنبش نرم‌افزاری براساس حرکت جوهری ملاصدرا

16.40

استراحت و پذیرایی

 

نشست سوم/ سالن دوم

«نشست تخصصی فلسفه و کودک و مدیریت زندگی»

دبیر جلسه: دکتر رضا ماحوزی

اعضای هیئت رئیسه: دکتر محسن جاهد، دکتر سحر کاوندی

ساعت

سخنران

سمت علمی

موضوع سخنرانی

14:20

دکتر محسن جاهد

استاديار فلسفه دانشگاه زنجان

تربيت کودک و نوجوان از نگاه ارسطو

14.40

دکتر علی خالق‌خواه

استادیار فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه محقق اردبیلی

رويکردی بومی به فلسفه برای کودکان مبتنی بر نسخه های موجود

15:00

دکتر احمد اکبری

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بردسکن

فلسفه بمثابة محتوا؛ توجه به ايده‌ها و سوالات فلسفی در فلسفه برای کودکان

15:20

دکتر رضا ماحوزی

استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سهم فلسفه اسلامی در سبک زندگی ما ايرانيان

15:40

دکتر سحر کاوندی

دانشیار فلسفه دانشگاه زنجان

محبت و نقش تربيتی آن

16:00

دکتر مجید قربانعلی دولابی

استادیار فلسفه دانشگاه مذاهب اسلامی

مديريت استراتژيک حيات انسان در حکمت عملی اخوان الصفا

16:20

 

 

گزارشی از عملکرد و چشم‌انداز گروه فلسفه و کودک بنیاد حکمت اسلامی صدرا

16:30

دکتر رضا ماحوزی

دبیر مرکز تدوین تاریخ فلسفه

معرفی طرح تدوین تاریخ فلسفه بنیاد حکمت اسلامی صدرا

16.40

استراحت و پذیرایی

 

نشست چهارم/ سالن اصلی

دبیر جلسه: دکتر قاسم پورحسن

اعضای هیئت رئیسه: دکتر مقصود محمدی، دکتر طوبی کرمانی، دکتر صدرالدین طاهری

ساعت

سخنران

سمت علمی

موضوع سخنرانی

17:00

دکتر سیدصدرالدین طاهری

استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

فلسفه اخلاق و زندگی براساس تفاسیر صدرالمتالهین بر قرآن کریم

17:20

دکتر شهین اعوانی

استادیار فلسفه موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

فلسفه و زندگی

17:40

دکتر مرتضی شجاری

دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز

شهر اسلامی و رابطه آن با انسان در عرفان اسلامی

18:00

دکتر حسن فتحی

دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز

آيا جستجوی دانش برای دانش در حکمت نظری ارسطو واقعا بی غرض است؟

18:20

دکتر رسول برجیسیان

استاديار فلسفه دانشگاه فرهنگيان (پرديس شهيد باهنر اصفهان)

تعالی زبان، حيات متعاليه

18:40

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

استاد فلسفه دانشگاه تهران

فلسفه راه زندگی است!

19:15

قرائت بیانیه و پایان همایش

 

نشست چهارم/ سالن دوم

دبیر جلسه: دکتر رضا ماحوزی

اعضای هیئت رئیسه: دکتر سعید انواری، دکتر عبدالله صلواتی

ساعت

سخنران

سمت علمی

موضوع سخنرانی

17:00

دکتر سیدمصطفی شهرآیینی

استادیار فلسفه دانشگاه تبریز

فلسفه تطبيقی راهی برای احيای نقش فلسفه در زندگی

17:20

دکتر نواب مقربی

دکترای فلسفه دین؛ دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اصفهان

حکمت عرشی ملاصدرا همچون راه زندگی

17:40

دکتر سعید انواری

استادیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

بررسی فلسفه صدرالمتالهين بر اساس الگوی فلسفه بمثابه مشی زندگی

18:00

دکتر عبدالله صلواتی

استادیار فلسفه دانشگاه شهید رجایی

نقد و بررسی خطايی بزرگ در معنای زندگی با تکيه بر انسان شناسی ملاصدرا

18:20

دکترسیدمحمدکاظم علوی

استادیار فلسفه دانشگاه حکیم سبزواری

«مرگ هست، من هستم»

18:40

پایان نشست