_

 

 

برنامه سخنرانی‌های شانزدهمین همایش بزرگداشت ملاصدرا

«انسان و جهان»

یکم خردادماه 1391؛ مجموعه همایش‌های بین‌المللی نیایش

***

 

نشست اول (افتتاحیه)

 

8:45

سرود جمهوری اسلامی ایران

8:50

تلاوت قرآن

9:00

دکتر پورحسن: افتتاح همایش و اعلام برنامه

هیئت رئیسه: آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای، دکتر رضا داوری، دکتر قاسم پورحسن

ساعت

سخنران

محل فعالیت

موضوع سخنرانی

9:10

آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای

رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا

چشم‌انداز رابطه متقابل جهان و انسان

9:40

دکتر رضا داوری اردکانی

رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی

انسان در تاریخ فلسفه

10:10

دکتر مصطفی محقق داماد

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی

تجلی کلام الهی در طبیعت از نظر ملاصدرا

10:40

استراحت و پذیرایی

 

 

  نشست دوم

 

مدیر جلسه: دکتر قاسم پورحسن

اعضای هیئت رئیسه:  دکتر سلیمان‌حشمت و دکتر خادمی

ساعت

سخنران

محل فعالیت

موضوع سخنرانی

11:05

دکتر حمیدرضا آیت‌اللهی

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

کرامت و حقوق انسان؛ مقایسه‌ای بین حکمت متعالیه و نگرشهای اومانیستی

11:25

دکتر قاسم پورحسن

استادیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

نسبت انسان با ساحت هستی در تفکر ملاصدرا و هايدگر

11:45

دکتر حسن بلخاری

دانشيار گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران

معماری مقدس، تجسم اصل تناظر ميان عالم و آدم (جهان و انسان)

12.05

دکتر رضا سلیمان‌حشمت

استادیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

حقيقت انسانی، وجود جامع و برزخی

12:25

دکتر عین‌الله خادمی

دانشيار دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی

خلافت الهی انسان در انديشه ملاصدرا

12:45

نماز، نهار و استراحت

 

  نشست سوم

مدیر جلسه: دکتر حسین کلباسی

اعضای هیئت رئیسه: دکتر مقصود محمدی و دکتر پورحسن

ساعت

سخنران

محل فعالیت

موضوع سخنرانی

14

دکتر مرتضی شجاری

دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز

انسان و ولايت الهی از ديدگاه ملاصدرا

14.20

دکتر مصطفی شهرآیینی

استادیار فلسفه دانشگاه تبریز

گذار از جهان و انسان سنتی به جهان و انسان مدرن در فلسفه دکارت

14.40

دکتر رضا ماحوزی

استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

نسبت متقابل مفاهيم انسان، خدا و جهان و امكان تأسيس علم فلسفه

15

دکتر رسول برجیسیان

استاديار دانشگاه فرهنگيان، پرديس اصفهان (شهید باهنر)

عالم شناسی انسانی بر اساس حکمت متعاليه

15.20

دکتر محسن پیشوایی

استاديار دانشگاه کردستان

هستی شناسی در حکمت اشراقی و حکمت متعاليه

15.40

دکتر حمیدرضا رضانیا

استادیار فلسفه جامعــ المصطفی

نقد مبانی اومانیسم با تکیه بر اصول حکمت متعالیه

16.00

حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی حجت‌پناه

دانش‌آموخته خارج حوزه علمیه

انسان‌شناسی در نگاه ادیان شرق و حکمت متعالیه

16.20

استراحت و پذیرایی

 

  نشست چهارم

 

مدیر جلسه: دکتر  قاسم پورحسن

اعضای هیئت رئیسه: دکتر کلباسی و دکتر محمدی

ساعت

سخنران

محل فعالیت

موضوع سخنرانی

16.45

دکتر کریم مجتهدی

استاد فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

انسان و جهان

17.05

دکتر مقصود محمدی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

عشق درونمايه نظام هستی در حکمت متعاليه

17.25

دکتر غلامرضا فدایی عراقی

استاد دانشگاه تهران

جهان و انسان یا هستی شناسی، روانشناسی، معرفت شناسی و نقش طبقه‌بندی در آنها

17.45

دکتر حسین کلباسی

استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

عالم کبير و عالم صغير؛ بازخوانی در جهان معاصر

18.05

دکتر علی‌اصغر مصلح

دانشیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

فرهنگ، حاصلِ نسبت انسان و جهان

18.25

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

استاد فلسفه دانشگاه تهران

حرکت جوهری، زیرساخت یکپارچگی هستی

19

پایان همایش