_

 

برنامه سخنرانی‌های پانزدهمین همایش بزرگداشت ملاصدرا

 «اخلاق متعالیه؛ نگاهی به اخلاق و فلسفه اخلاق در حکمت متعالیه»

یکم خردادماه 1390؛ مجموعه فرهنگی تلاش

***

 

نشست اول (افتتاحیه)

 

8:45 سرود جمهوری اسلامی ایران
8:50 تلاوت قرآن
9:00 دکتر قاسم پورحسن: افتتاح همایش و اعلام برنامه
هیئت رئیسه: آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای، دکتر رضا داوری، دکتر قاسم پورحسن

ساعت سخنران محل فعالیت موضوع سخنرانی
9:10 آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا درآمدی بر فلسفه اخلاق متعالیه
9:35 دکتر رضا داوری رئیس فرهنگستان علوم  جمهوری اسلامی اخلاق و فصلی از علم الهی
10:00 دکتر کریم مجتهدی استاد فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی نسبت نظر و عمل در فعل اخلاقی
10:25 دکتر مصطفی محقق داماد استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی نظام اخلاقی قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی
10:50 استراحت و پذیرایی

 

 

  نشست دوم

مدیر جلسه: دکتر قاسم پورحسن

اعضای هیئت رئیسه:  دکتر کلباسی، دکتر اله‌بداشتی

 

ساعت سخنران محل فعالیت موضوع سخنرانی
11:15 دکتر غلامرضا اعوانی رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه فضائل قرآنی در حکمت متعالیه
11:35 دکتر قاسم پورحسن استادیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی ملاصدرا و اخلاق‌ حداکثرگرا
11:55 دکتر عین‌الله خادمی دانشیار فلسفه دانشگاه شهید رجایی موانع دستیابی به سعادت از منظر ملاصدرا
12.15 دکتر حسین کلباسی استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی «فرونزیس» و نقد اخلاق یونانی
12:35 دکتر علی اله‌بداشتی دانشیار فلسفه دانشگاه قم كرامت ذاتي انسان ، لوازم و آفات آن از منظر حكمت متعاليه
12:55 نماز، نهار و استراحت

 

  نشست سوم

 

مدیر جلسه: دکتر قاسم پورحسن

اعضای هیئت رئیسه: دکتر محسن جوادی، دکتر علی اله‌بداشتی

 

ساعت سخنران محل فعالیت موضوع سخنرانی
14:15 دکتر سحر کاوندی استادیار فلسفه دانشگاه زنجان سعادت حقیقی از منظر ملاصدرا
14:35 دکتر غلامرضا فدایی عراقی استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران رابطه‌ «است»ها و «باید»ها در فرایند نظام اخلاقی
14:55 دکتر حمیدرضا آیت‌اللهی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی‌و مطالعات فرهنگی کمال درونی و کمال بیرونی در اخلاق و دین
15:15 دکتر رسول برجیسیان استادیار فلسفه مجتمع آموزش عالی پیامبراعظم اخلاق مبتنی بر فضیلت براساس قرائت متعالیه از دین
15:35 دکتر محسن غرویان استادیار فلسفه جامعه‌المصطفی الزام در اخلاق دینی از منظر استاد مطهری
15:55 دکتر حسن معلمی استادیار فلسفه دانشگاه باقرالعلوم کلیت قواعد اخلاقی؛ چیستی و معیار
16:15 دکتر طوبی کرمانی دانشیار فلسفه دانشگاه تهران اخلاق متعالیه؛ جایگاه ملاصدرا در میان علمای اخلاق
16:45 استراحت و پذیرایی

 

  نشست چهارم

 

 
ساعت مدیر: دکتر محسن جوادی
17:15 میزگرد امکان تاسیس فلسفه اخلاق براساس مولفه‌های فلسفه اسلامی

دکتر ابراهیمی دینانی، دکتر محسن جوادی، دکتر قاسم پورحسن، دکتر محسن مهاجرنیا، دکتر طوبی کرمانی

 

19 دکتر ابراهیمی دینانی استاد فلسفه دانشگاه تهران امکان اخلاق متعالیه
19:30 پایان همایش