تدوين تاريخ  جامع حکمت و فلسفه

 

محققان و اساتيد متخصص در 4 حوزه كلي زير مشغول به پژوهش و فعاليت‌اند، كه هركدام از اين حوزه‌ها مشتمل بر بخش‌هايي است: