تدوين تاريخ  جامع حکمت و فلسفه

 

محققان و اساتيد متخصص در 4 حوزه كلي زير مشغول به پژوهش و فعاليت‌اند، كه هركدام از اين حوزه‌ها مشتمل بر بخش‌هايي است:

 1. تاريخ انديشه و فلسفه باستان

  • يونان باستان

  • ايران باستان

  • خاور دور ، چين و تبت

  • خاورميانه ، هند

  • امپراطوريهاي رومي و يوناني

  • حوزه حران و انتقال انديشه باستان به تمدن اسلامي

 2. فلسفه قرون وسطي

  اين بخش با تعداد بسيار زيادي از عناوين و سرفصل‌ها در دست نگارش و تحقيق است از جمله:

  • مسيحيت، متون مقدس، فلسفه يوناني و سنت پولسي (بعنوان زمينه بحث)

  • امپراطوري مقدس روم، آلكوين و سنت‌ آموزش‌هاي رسمي

  • عرفان مسيحي، مايستراكها رتوس، مارسيليو فيچينو و ... / منشأ عرفان مسيحي (مسلمين)

  • دوري گزيدن دانشمندان و انديشمندان از كليسا

  • آغاز و انجام زماني قرون وسطي در غرب

 3. فلسفه و حكمت در دوره اسلامي

  • مقدمه

  • سرچشمه‌هاي تفكر اسلامي در اسلام

  • معنا و مفهوم فلسفه در اسلام

  • قرآن، حديث و تفكر عقلي ـ فلسفي

  • انتقال فلسفه و علوم اوايل به عالم اسلامي

  • مراكز مهم علوم عقلي مقارن ظهور اسلام

  • ترجمه‌هاي متون فلسفي، اثولوجياي منحول ارسطو و الخيرالمحض و مابعدالطبيعه

  • تأثيرات ايراني و هندي

  • دسته‌بندي‌هاي مذهبي ـ سياسي و پيدايش علم كلام

  • نخستين حكيمان مسلمان در شرق اسلامي

  • تاريخ انديشه فلسفي در غرب اسلامي

  • پيدايش و تأسيس حكمت اشراقي و عرفان نظري

  • تعامل مكتب‌هاي فكري ـ فلسفي در جهان اسلام، زمينه‌ساز رشد و تعالي حكمت

  • فلسفه اسلامي در عصر حاضر

 4. فلسفه در قرون معاصر و جديد (در دست تكميل)