برگزاري همايش ها و نشست های تخصصی

 

گزارش اجمالي از سمينارهاي تاريخ فلسفه :

 

13 22 آذرماه 1390

برنامه زمانبندي سیزدهمین گردهمايي تاريخ فلسفه

بازخواني تاريخ فلسفه باستان (پيش سقراطيان)

 

 

زمان

شرح برنامه

15:15

تلاوت آياتي چند از کلام الله مجيد

15:20

شروع مراسم و اعلام برنامه (دكتر كلباسي)

 

 

زمان

سخنران موضوع سخنراني

15:30

دكتر پرويز ضياء شهابي

هراكليت، شبِ روشن ميانِ روزِ تاريك

16:00

دكتر قاسم پورحسن

آناکساگوراس

16:30

بحث و گفتگو

17:00

پذيرايي

 

 

زمان

سخنران موضوع سخنراني

17:30

دكتر علي اصغر مصلح

پيش سقراطيان موقفي براي گفتگوي غرب و شرق

18:00

دكتر مهرداد ملكزاده

پيشاسقراطيان و انديشة ايراني

18:30

بحث و گفتگو

 

پذيرايي شام

 

 

*   *   *

 

12 90/7/26 و 90/7/27

برنامه نشستهای همایش ابن سینا و فیلسوفان اسلامی

سه‌شنبه؛ 26/7/90

افتتاحیه:

 

زمان

نام

عنوان مقاله

8/00

تلاوت قرآن و سرود ملی

8/15

دکتر قاسم پورحسن

دبیر همایش

شروع همایش و اعلام برنامه

8/30

آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای

رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا

ابن سینا؛ فیلسوف اشراقی

9/00

دکتر رضا داوری

رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی

مقام و نقش ابن سینا در تفکر عقلی

9/30

دکتر غلامرضا اعوانی

رئیس هیئت مدیره انجمن حکمت و فلسفه ایران

ابن سینا و توماس آکویینی درباره جوهر

10/00

تنفس

 

 

نشست اول:

مدیر جلسه: دکتر پورحسن، دکتر کلباسی

زمان

نام

عنوان مقاله

10/30

دکتر کریم مجتهدی

استاد فلسفه دانشگاه تهران

ابن سینا و غرب

11/00

دکتر مصطفی محقق داماد

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی

تاثیر ابن سینا بر اجتهاد شیعی

11/30

دکتر قاسم پورحسن

استادیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

جوهریت و تجرد نفس، مقایسه میان ابن سینا و ارسطو

12/00

نماز، ناهار و استراحت

 


نشست دوم:

مدیر جلسه: دکتر کلباسی، دکتر مهاجرنیا

زمان

نام

عنوان مقاله

13/50

دکتر عین‌الله خادمی

دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ترابط عنایت با نظام احسن و چگونگی وقوع شر در قضای الهی از منظر ابن سینا

14/10

دکتر محمد جعفر هرندی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

دانش و خواسته در جامعه ایران

14/30

دکتر محسن مهاجرنیا

دبیر انجمنهای علمی حوزه علمیه قم

فلسفه سیاسی ابن مسکویه

14/50

دکتر یحیی یثربی

استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

نقد معرفت‌شناسی ابن سینا یا تلاش برای گام دوم

15/10

تنفس

 

 

نشست سوم:

مدیر جلسه: دکتر کلباسی، دکتر پورحسن

زمان

نام

عنوان مقاله

15/30

دکتر حسین کلباسی

استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

ملاحظاتی در باب رسائل تمثیلی ابن سینا

15/50

دکتر غلامحسین رحیمی

دانشیار مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

طبیعت و مبادی آن از نظر ابن سینا و ابوالبرکات بغدادی

16/10

دکتر مقصود محمدی

دانشیار فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

لوکری آخرین فیلسوف مشائی سینوی

16/30

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

استاد فلسفه دانشگاه تهران

ابوالحسن عامری

17/00

پایان روز اول همایش

 


 

 

 

برنامه نشستهای همایش ابن سینا و فیلسوفان اسلامی

چهارشنبه؛ 90/7/27

 

نشست چهارم:

مدیر جلسه: دکتر پورحسن، دکتر سلیمان حشمت

زمان

نام

عنوان مقاله

8/00

تلاوت قرآن و شرع برنامه

8/20

دکتر رضا سلیمان حشمت

استادیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

علم ما به اعلام

8/40

دکتر حمیدرضا رضانیا

استادیار فلسفه جامعـ المصطفی

آفریدگار و آفرینش از نظر ارسطو و ابن سینا

9/00

دکتر رضا رسولی شربیانی

استادیار فلسفه دانشگاه قزوین

رهیافت صوری در منطق سینوی

9/20

دکتر عسکری سلیمانی امیری

استادیار فلسفه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

شاخصه‌های منطق سینوی

9/40

دکتر نادر شکرالهی

استادیار علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران

ابن سینا در اندلس

10/00

تنفس


 

 

نشست پنجم:

مدیر جلسه: دکتر سلیمان حشمت، دکتر طاهری

زمان

نام

عنوان مقاله

10/30

دکتر سیدصدرالدین طاهری

استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

جوهریت جوهر و عرضیت عرض

10/50

دکتر مسعود امید

استادیار فلسفه دانشگاه تبریز

بازخوانی نظریه فطرت نزد ابن سینا و دکارت؛ گامی بسوی کشف چشم‌انداز واحد

11/10

دکتر مرتضی حاج‌حسینی

دانشیار فلسفه دانشگاه اصفهان

منطق سینوی، زبان طبیعی و جهان کنونی

11/30

دکتر حسن فتحی

دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز

اخلاق نیکوماخوسی ارسطو و تهذیب الاخلاق ابن مسکویه

11/50

نماز، ناهار و استراحت

 

 

نشست ششم:

مدیر جلسه:  دکتر امید، دکتر ندری

زمان

نام

عنوان مقاله

13/50

دکتر فرشته ندری ابیانه

استادیار معارف دانشگاه بوعلی سینا

عقل در نظریه اخلاقی بوعلی

14/10

دکتر محسن جاهد

استادیار فلسفه دانشگاه زنجان

ابن هیثم و ماکیاولی؛ اصول بنیادین اخلاق

14/30

دکتر سیدمصطفی شهرآیینی

استادیار فلسفه دانشگاه تبریز

بررسی ایرادهای ابن جوزی بر ابن سینا و غزالی در کتاب تلبیس ابلیس

14/50

دکتر مرتضی شجاری

استادیار فلسفه دانشگاه تبریز

دعا و نقش آن در کمال آدمی از دیدگاه ابن سینا

15/10

تنفس

 


 

نشست هفتم:

مدیر جلسه: دکتر پورحسن، دکتر ندری ابیانه

زمان

نام

عنوان مقاله

15/30

دکتر یوسف نوظهور

دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز

ابن سینا و مسئله اتحاد عاقل و معقول

15/50

دکتر رضا ماحوزی

استادیار فلسفه دانشگاه شهید چمران اهواز

جزیی یا کلی بودن عوارض در اندیشه ابن سینا

16/10

دکتر منیره سیدمظهری

استادیار فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

ابداعات و نوآوریهای ابن سینا در علم منطق

16/30

دکتر حسین اترک

استادیار فلسفه دانشگاه زنجان

نظریه اخلاقی ابن سینا

16/50

دکتر پورحسن

دبیر همایش

اختتامیه همایش

17/00

پایان همایش

 

 

 

*   *   *

 

11 )  89/11/6 و 7/11/89

(نشستهای همایش فارابی)

محل برگزاري: بنياد - سالن صدرالمتالهین

برنامه نشستهای همایش فارابی

چهارشنبه

89/11/6

افتتاحیه (15/9-10) 

تلاوت قرآن و سرود ملی

زمان

نام

عنوان مقاله

9/15

دکتر قاسم پورحسن/ دبیر همایش

شروع همایش و اعلام برنامه

9/25

آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای

جایگاه فارابی در تاریخ فلسفه اسلامی

9/50

دکتر رضا داوری

فارابی فیلسوف فرهنگ و سیاست

10/15

تنفس

نشست اول: (زمان 30/10-10/12)

مدیر جلسه: دکتر قاسم پورحسن

زمان

نام

عنوان مقاله

10/30

دکتر مصطفی محقق داماد

تسبیح موجوادت در فلسفه فارابی

10/55

دکتر منوچهر صدوقی سها

حلقه مفقوده بین فارابی و ابن سینا

11/20

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

فارابی و ساحت سخن

11/45

دکتر غلامرضا اعوانی

فضیلت از دیدگاه فارابی

12/10

نماز، ناهار و استراحت

نشست دوم: (زمان 45/13-15/15)

مدیر جلسه: دکتر حسین کلباسی

زمان

نام

عنوان مقاله

13/45

دکتر سیدیحیی یثربی

نقد و ارزیابی سیاست فارابی

14

دکتر رضا سلیمان حشمت

اعداد و اشتداد در رشد عقلی‌ـ‌تاریخی مطابق نظر فارابی

14/15

دکتر حسین کلباسی

ملاحظاتی چند درباب احصاءالعلوم فارابی

14/30

دکتر قاسم پورحسن

فارابی و مسئله بنیادین زبان و اندیشه

14/45

دکتر سیدصدرالدین طاهری

بررسی انتقادی بخشی از کتاب الجمع بین رای الحکیمین

15

دکتر علی کرباسی‌زاده

طرح شهر آرمانی از منظر اگوستینوس و فارابی

15/15

تنفس

نشست سوم: (زمان 30/15-45/16)

مدیر جلسه: دکتر علی مرادخانی

زمان

نام

عنوان مقاله

15/30

دکتر یوسف نوظهور

بررسی رساله شرح رساله زینون الکبیر الیونانی ابونصر فارابی

15/45

دکتر حسن فتحی

فارابی و افلاطون الهی

16

دکتر علی‌ مرادخانی

فارابی از نظر اشتراوس

16/15

دکتر مرتضی فتحی‌زاده

شالوده‌های فضیلت و سعادت از دیدگاه فارابی

16/30

دکتر منصور ایمانپور

نظام هستی‌شناسی فارابی

16/45

پایان روز اول همایش

 

پنج‌شنبه

89/11/7

نشست چهارم: (زمان 15-9/10)

مدیر جلسه: دکتر مجتهدی

زمان

نام

عنوان مقاله

9

دکتر کریم مجتهدی

فارابی از نظرگاه هانری کربن

9/15

دکتر غلامحسین رحیمی

فارابی، علم الحیل و فلسفه فناوری

9/30

دکتر امیر نصری

نسبت میان بوطیقای فلسفی و بوطیقای ادبی از دیدگاه فارابی

9/45

دکتر فرشته ندری ابیانه

آراء اخلاقی فارابی

10

دکتر سحر کاوندی

اندیشه‌های تربیتی فارابی

15/10

تنفس

نشست پنجم: (زمان 30/10-12)

مدیر جلسه: دکتر قاسم پورحسن

زمان

نام

عنوان مقاله

10/30

دکتر اعلی تورانی

فارابی؛ سعادت راهبرد سیاست

10/45

دکتر نادیا مفتونی

تبیین جایگاه هنرمند در فلسفه سیاسی فارابی

11

دکتر رضا ماحوزی

نسبت سیاست و اخلاق در اندیشه فارابی

11/15

آقای مرتضی پویان

ابداعات فلسفی فارابی و تاثیر آنها در تاریخ فلسفه اسلامی

11/30

دکتر منیره سیدمظهری

فارابی و تحلیل فلسفی نبوت

11/45

دکتر عبدالعلی شکر

امامت و ریاست در اندیشه فارابی

12

نماز، ناهار و استراحت

نشست ششم: (زمان 45/13-15/15)

مدیر جلسه: دکتر موسی اکرمی

زمان

نام

عنوان مقاله

13/45

دکتر یحیی معروفی

هستی شناسی از منظر فارابی

14

دکتر محسن مهاجرنیا

زوال دولت در فلسفه سیاست فارابی

14/15

دکتر سهراب حقیقت

تمایز متافیزیکی وجود ماهیت بنیانی نوین برای طرح فلسفه نوین

14/30

دکتر غلامحسین احمدی آهنگر

فیض و چگونگی آن نزد فارابی و فلوطین

14/45

دکتر موسی اکرمی

طبقه‌بندی علوم ریاضی و طبیعی نزد فارابی

15

دکتر مرضیه صادقی

تعامل بین عقل و وحی از نظر فارابی

15/15

تنفس

نشست هفتم: (زمان 30/15-30/16)

مدیر جلسه: دکتر محسن مهاجرنیا

زمان

نام

عنوان مقاله

15/30

دکتر فروغ‌السادات رحیم‌پور

تصوف موسقیایی فارابی

15/45

دکتر طاهره کمالی‌زاده

روش شناسی ارسطو و فارابی

16

آقای حسین حسینی امین

مطالعه رئیس اول و مولفه‌های امامت در تفکر شیعه

16/15

آقای بهزاد محمدی

طرح برهان صدیقین در آراء فارابی و اوج و تعالی آن در کلام علامه طباطبایی

16/30

پایان همایش

 

  

*   *   *

 

10 )  89/04/30

(همايش بزرگ تاريخ فلسفه)

محل برگزاري: قزوين، دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)

موضوع: حكمت شيعي و علم و تمدن اسلامي

اين همايش با 22 سخنرانی از اساتيد بزرگ همراه بود که برخی از آنها عبارتند از:

   آيت الله سيد محمد خامنه اي:     خاستگاه اسماعيليه

   دكتر محمد سعيدي مهر: امامت عامه در ديدگاه اسماعيليه

   دكتر رضا داوري اردكاني: نسبت فارابي و اسماعيليه

   دكتر علي اصغر مصلح: تأملي پديدارشناسانه در مورد نسبت عرفان و تشيع

   دكتر محمد حكاك: جايگاه تفكر فلسفي در تعاليم شيعه

   دكتر كريم مجتهدي: بررسي مؤلفه  هاي حكمي ـ فلسفي كتاب كشف المحجوب ابويعقوب سجستاني

   دكتر سيد يحيي يثربي: رابطه و خاستگاه تصوف و تشيع اسماعيلي

   دكتر حميده چوبك: دوره  ها و يافته  هاي باستان  شناسي الموت

 

*   *   *

 

9 )  88/10/30

 (گردهمايی تاريخ فلسفه)

محل برگزاري : بنياد - بنياد تالار صدرالمتألهين

موضوع : سير تفكر فلسفي در ايران باستان(4)  

سخنرانان :

   دکتر شيرين بيانی(تاريخ ايران باستان)     آبشخورهای فکری زرتشت

   دكتر محمد تقی راشد محصل(زبان های باستانی)

گذر از زندگی مادی به معنوی و تبیین مفاهیم مرتبط با آن

 

*   *   *

 

8 )  88/2/15

 (جلسه هيئت مديره انجمن علمي)

محل برگزاري : بنياد - تالار صدرالمتألهين

موضوع :  برنامه‌ريزي در خصوص راه‌اندازي مجله (تاريخ و فلسفه)

سخنرانان :

   رياست بنياد  

   دكتر غلامحسين خدري (بازرس دوم)  

   دكتر حسين كلباسي (بازرس اول)  

   دكتر محمد ايلخاني (اعضاء)  

   دكتر رضا سليمان حشمت (اعضاء)  

   دكتر كريم مجتهدي (اعضاء)  

 

*   *   *

 

7 ) 88/2/25

 (جلسه رياست بنياد با مولفين تاريخ جامع حكمت و فلسفه)

محل برگزاري : بنياد - تالار صدرالمتألهين

موضوع :  بررسي اقدامات انجام شده و گزارش كار دبيرخانه از ابتدا تاكنون و ارائه برنامه‌هاي آينده و همچنين گفتگو و ارائه نظرات و پيشنهادات مولفين

سخنرانان :

   رياست بنياد  

   دكتر غلامحسين خدري معاونت علمي پژوهشي بنياد حكمت اسلامي صدرا  

 

*   *   *

 

6 ) 87/12/14

محل برگزاري : بنياد - تالار صدرالمتألهين

موضوع : سير تفكر فلسفي در ايران باستان(3)

سخنرانان :

   دكتر محمد رحيم صراف (باستانشناسي) موضوع: فرهنگ عيلام

   دكتر مهشيد ميرفخرايي (زبانشناسي) موضوع: اهورا مزدا

 

*   *   *

 

5 ) 87/10/25

محل برگزاري : بنياد - تالار صدرالمتألهين

موضوع : سير تفكر فلسفي در ايران باستان(2) 

سخنرانان :

   دكتر حسين كلباسي (فلسفه) موضوع: مغان و حكمت ايراني در آثار ارسطو

   آتوسا مؤمني (دانشجوي دكتراي باستانشناسي) موضوع: سرآغازي بر تشكيل حكومت‌هاي اوليه كوچ‌نشين در عيلام باستان

   دكتر حكمت‌الله ملاصالحي (باستانشناسي) موضوع: خاستگاههاي شرقي منطقه غربي تاريخ

 

*   *   *

 

4 ) 87/7/15

محل برگزاري : بنياد - تالار صدرالمتألهين

موضوع :  سير تفكر فلسفي در ايران باستان(1) 

سخنرانان :

   دكتر رضا سليمان حشمت(فلسفه) موضوع: بررسي تطبيقي ميان حكمت ايران باستان و فلسفه يونان

   دكتر طاهره حاج ابراهيمي (اديان و عرفان) موضوع: تأثير عقايد ايران برديانت يهود

   مهرداد ملك‌زاده (دانشجوي دكتري باستانشناسي) موضوع: آناكساگوراس، خردورزي، اختركيش، مادي مآبي.

   دكتر زهره زرشناس (زبانشناسي) موضوع: ماني فيلسوف عهد باستان

 

*   *   *

 

3 ) 87/3/28

محل برگزاري : بنياد - تالار صدرالمتألهين

موضوع :  تاريخ فلسفه باستان 

سخنرانان :

   دكتر حسين كلباسي (فلسفه) موضوع: چرايي تاريخ فلسفه

   دكتر محمدتقي راشد محصل (زبانشناسي) موضوع: معرفي اجمالي متن‌هاي فلسفي كلامي

   دكتر محمد ايلخاني (فلسفه) موضوع: دين و فلسفه در يونان

   دكتر ژاله آموزگار (باستان‌شناسي) موضوع: اشاره‌اي به اصطلاحات تخصصي

   دكتر علي بيگدلي (تاريخ) موضوع: اوضاع سياسي و اجتماعي يونان

   آيت‌الله سيد محمد خامنه‌اي موضوع: درباره تاريخ و فلسفه

   دكتر حكمت الله ملاصالحي (باستانشناسي) موضوع: از كنوسوس تا افسوس

   دكتر حسن معلمي (فلسفه) موضوع: نوآوري فلسفه اسلامي نسبت به فلسفه يوناني

   دكتر جانت بليك (فلسفه) موضوع: دورنماهاي اجتماعي و فرهنگي در يونان

   دكتر منوچهر صانعي دره‌بيدي (فلسفه) موضوع: نظريه فضيلت در يونان

    

*   *   *

 

2 ) 85/12/8

محل برگزاري : بنياد - تالار صدرالمتألهين

موضوع : روش استفاده از منابع باستان‌شناسي در تاريخ فلسفه دوران باستان

بحث و گفتگوي آزاد ميان اساتيد فلسفه و باستانشناس :

رياست بنياد

دكتر ملاصالحي

دكتر ايلخاني

دكتر چگيني

دكتر فاضلي

دكتر نيستاني

 

*   *   *

 

1) 85/8/24   

محل برگزاري : دانشگاه تهران

موضوع : تأملي بر تمدنهاي باستاني بنا بر نظرات باستانشناختي

سخنران : دكتر ملاصالحي(باستانشناس)