_

راهنمای تدوین مقاله برای خردنامه صدرا

 

 • خردنامه صدرا بطور تخصصی فقط مقالاتی را که مربوط به حوزه فلسفه و علوم عقلی، مستدل و مستند به منابع معتبر باشد، برای چاپ میپذیرد.

 • مقالات ارسالی باید مبتنی بر تحقیق و حاوی نکته‌یی بدیع و ابتکاری باشد، از نظم و انسجام منطقی لازم برخوردار باشد و اصول نگارش و سلامت زبان فارسی در آن به دقت رعایت شود.

 • مقالات باید دارای چکیده (حدود 10 سطر) و کلید واژه (حداکثر 10واژه) بوده و چکیده و کلیدواژگان انگلیسی نیز به آن ضمیمه شده باشد.

 • ضرورری است در ابتدای مقاله عنوان مقاله، نام نویسنده، رتبه علمی و محل فعالیت (هرکدام به دو زبان فارسی و انگلیسی) و نیز نشانی پستی، تلفن، نمابر و ... بطور دقیق ذکر گردد.

 • چنانچه مقاله‌یی برگرفته از پایان‌نامه یا طرحی تحقیقاتی باشد، یادآوری آن در ابتدای مقاله الزامی است.

 • مقالات به آدرس رایانامه (ایمیل) SIPRIn@mullasadra.org  ارسال گردد و حتما قید شود «مربوط به خردنامه صدرا». لطفا پس از ارسال مقاله از وصول آن به دفتر مجله اطمينان حاصل فرماييد. ارسال ضرورتا به معنای دريافت نيست. (تلفن 88153221-88153593)

 • رعایت اصول نشانه‌گذاری و ذکر نامهای غیرفارسی بزبان اصلی و نیز برجسته کردن نقل قولها ضروری است.

 • مقالات ارسالی نباید قبلاً در جایی بچاپ رسیده باشد و ارسال آن نیز برای خردنامه صدرا تعهدی نسبت به چاپ ایجاد نمیکند اما خردنامه صدرا از حق تجدید چاپ و نیز نشر مقالاتی که پس از داوری علمی و تأیید هیئت تحریریه بچاپ برسد، بصورتهای رایج دیگر بزبان فارسی و دیگر زبانها برخوردار خواهد بود. ارسال مقاله بمنزله پذیرش این شروط است.

 • مقالات ارسال شده بهیچ وجه مسترد نخواهد شد.

 • مسئولیت محتوا و مضمون مقالات برعهده مولف است و چاپ آن در این فصلنامه تنها برای عرضه و تلاقی افکار و نوزایی علمی است و دلیل بر تأیید آن نیست.

 • خردنامه صدرا در ویرایش مطالب، با حفظ محتوا و مفاد، آزاد است.

 • بنا بر دستورالعمل شورای انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا و بمنظور حفظ و ارتقاء جایگاه و رتبه کشور در نمایه های بین المللی، ضرورت دارد ارجاعات به آثار ملاصدرا منطبق بر چاپ این بنیاد تنظیم گردند. این قاعده، ارجاع به ترجمه های منتشر شده فارسی آثار یا تعلیقات و حواشی یی که در چاپ بنیاد موجود نیست را شامل نمی شود.

شیوه ارجاعات:

 • ارجاعات در خردنامه صدرا بصورت پاورقی است؛ با ذکر نام مولف، نام کتاب، شمار جلد و شماره صفحه.

 • در مواردی که بلافاصله به منبع قبلی ارجاع داده شود از کلمه همان و شماره صفحه و در صورتی که شماره صفحه نیز یکی باشد از واژه همانجا استفاده شود.

 • در مورد مجلات و مجموعه مقالات نام مولف، عنوان مقاله، شماره صفحه ذکر گردد.

 • در ارجاع به منابع غیر فارسی نام مولف، عنوان اصلی کتاب، شماره صفحه ذکر شود. بجای واژه‌های همان و همانجا نیز بترتیب از علامتهای ibid  و  idem استفاده شود.

 • در اولین ارجاع به هر منبع، مشخصات کامل کتابشناسی آن بصورت زیر آورده شود:

 • کتابها: نام خانوادگی مولف، نام مولف. عنوان کتاب (بصورت بولد و ایتالیک)، مترجم، محل نشر: ناشر، سال نشر.

مثال: مطهری، مرتضی، مسئله شناخت، تهران: انتشارات صدرا، 1380.

 • مجلات: نام خانوادگی مولف، نام مولف. «عنوان مقاله» (داخل گیومه)، نام مجله (بصورت سیاه و ایتالیک) سال و شماره مجله، سال نشر.

مثال: اعوانی، غلامرضا، «چرا ملاصدرا را صدرالمتألهین نامیده‌اند؟»، خردنامه صدرا، شماره 42، 1384.

 • مجموعه مقالات: نام خانوادگی مولف، نام مولف، «عنوان مقاله» (داخل گیومه)، عنوان کتاب (بصورت بولد و ایتالیک)، گردآورنده یا ویراستار، محل نشر: ناشر، سال نشر.

مثال: ابراهیمی دینانی، غلامحسین، «جایگاه ملاصدرا در فرهنگ علوم عقلی»، مکتب ملاصدرا و فلسفه‌های غربی، زیر نظر سیدمحمد خامنه‌ای، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1385.

 • در مورد منابع غیر فارسی نیز بهمین شیوه عمل شود.