راهنمای تدوین مقاله برای «فصلنامه تاریخ فلسفه»

 

فصلنامه تاریخ فلسفه نخستین نشریه تاریخ فلسفه در ایران است که مقالات را با ویژگیهای زیر منتشر ميکند:

 

1- به روش پژوهشی اصیل و بنیادی تألیف شده و حاوی نظریه، نگرش انتقادی، تحلیل تطبیقی یا برداشتی نوین باشد.

2- در حوزه تاریخ فلسفه و علوم عقلی، مطالعات تطبیقی، ریشه‌شناسی مکاتب و آراء فلسفی یا سایر موضوعات تخصصی تاریخ فلسفه باشد.

3- فصلنامه تاریخ فلسفه از مقالات برگرفته از آثار پژوهشی و پایان‌نامه‌های تحصیلی، با رعایت اصول و قواعد، استقبال مینماید.

4- مطالب منتشر شده در فصلنامه تاریخ فلسفه بیانگر نظر و عقیده نویسندگان است و از این بابت مسئولیتی متوجه مجله نیست.

5- مقالات برگردان از زبانهای خارجی یا مقالاتی که در جایی دیگر منتشر شده یا همزمان به نشریه دیگری ارائه شده باشند، بطور کلی مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

6- هیئت تحریریه فصلنامه در پذیرش، اصلاح و ویرایش مقالات آزاد است.

7- نویسندگان محترم باید مقالات خود را به آدرس الکترونیکی SIPRIn@mullasadra.org  ارسال نمایند و در بخش موضوع "subject"  ایمیل «مربوط به مجله تاریخ فلسفه» ذکر گردد. لطفا پس از ارسال مقاله از وصول آن به دفتر مجله اطمينان حاصل فرماييد. ارسال ضرورتا به معنای دريافت نيست. (تلفن 88153221-88153593)

 لازم است همراه مقاله، نامه‌یی مبنی بر درخواست بررسی و انتشار مقاله که حاوی اطلاعات دقیق: رتبه علمی، محل فعالیت، نشانیهای تماس (آدرس، تلفن، تلفن همراه، نمابر، ایمیل) و مختصری از سابقه فعالیت پژوهشی مولف است ارائه شود.

8- تمامی مقالات باید دارای عنوان، چکیده و واژگان کلیدی (به دو زبان فارسی وانگلیسی)، فصلبندی مناسب، نتیجه‌گیری و فهرست منابع باشد.

9- حجم چکیده مقالات حداکثر 150 کلمه و اصل مقالات حداکثر 6000 کلمه و در محیط word  تایپ شده باشد.

10- مقالات دریافتی بهیچ وجه مسترد نخواهد شد.

11- فرآیند ارزیابی مقالات دریافتی بشرح ذیل خواهد بود:

ویراستار علمی -بررسی توسط 2 نفر از اساتید متخصص درباره موضوع مقاله -  هیئت تحریریه  و سردبیر.

بدیهی است مقالاتی که در هر یک از مراحل فوق بتأیید نرسد، با ملاحظه سردبیر، از دستور کار خارج خواهند شد.

12-پیگیری نظر مجله درباره مقالات بر عهده مؤلف است. دفتر مجله نيز به محض حصول نتيجه پاسخ را به ايميل مولف ارسال خواهد نمود.

13-بنا بر دستورالعمل شورای انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا و بمنظور حفظ و ارتقاء جایگاه و رتبه کشور در نمایه های بین المللی، ضرورت دارد ارجاعات به آثار ملاصدرا منطبق بر چاپ این بنیاد تنظیم گردند. این قاعده، ارجاع به ترجمه های منتشر شده فارسی آثار یا تعلیقات و حواشی یی که در چاپ بنیاد موجود نیست را شامل نمی شود.

 

شیوه ارجاع دهی و ارائه مباحث فرعی تکمیلی:

- هرگونه مطلب توضیحی و تکمیلی که ارتباط مستقیم با محور مقاله نداشته باشد، باید بصورت پینوشت ارائه شود.

- ارجاعات در فصلنامه تاریخ فلسفه بصورت پینوشت با ذکر «نام مؤلف، نام منبع مورد استفاده، شماره صفحه» ارائه شود.

- ذکر مشخصات کامل کتابشناسی منابع، در فهرست منابع ضروری است.

- منابع غیر فارسی بهمان زبان اصلی ارائه شوند.