دبيرخانه ترجمه آثار ملاصدرا

ترجمه متون يكي از گروههاي فعال بنياد حكمت اسلامي صدرا مي باشد كه از مترجمين، ويراستاران و ناظران متخصص در فلسفه و ادبيات تشكيل شده است. اين گروه تاكنون آثار متعددي از ملاصدرا و ديگر مؤلفين در حوزه فلسفه به زبانهاي فارسي، انگليسي، عربي و زبانهاي ديگر از جمله روسي، چيني، تركي استانبولي،  بلغاري، بوسنيائي و ... به چاپ رسانده است.