كتابخانه تخصصي فلسفه و علوم عقلي

 

بنياد حكمت اسلامي صدرا در راستاي تحقق اهداف علمي و فرهنگي خود اقدام به تأسيس كتابخانة تخصصي در زمينة فلسفة اسلامي و علوم عقلي و بويژه حكمت متعاليه نموده است. از بدو تأسيس ستاد كنگره گروهي براي جمع‌آوري آثار حكيم ملاصدرا تشكيل شده و تاكنون اين ستاد توانسته است نسخ نفيس خطي را از كتابخانه هاي عمومي- كه داراي گنجينه هاي نسخ خطي مي باشند شناسايي و بسياري از اين آثار را نيز جمع‌آوري نمايد؛ اما بعدها با گسترش فعاليت هاي بنياد حكمت اسلامي صدرا در زمينه هاي مختلف و همچنين برطرف كردن نياز مشتاقان حكمت و فلسفه تا حد توان خويش توانسته كتابهايي را علاوه بر زبانهاي فارسي و عربي و انگليسي در ساير زبانها- همانند: آلماني، فرانسوي، ژاپني، چيني، روسي و غيره نيز جمع‌آوري نمايد.

در حال حاضر كتابخانه داراي بخش مخزن، بخش مرجع، تالار مطالعه و بخش مطبوعات مي باشد. عمده مراجعين به كتابخانه عبارتند از: اساتيد دانشگاه و حوزه، دانشجويان دورة دكترا و كارشناسي ارشد كه تحقيقات خود را بويژه در زمينة حكمت متعاليه ملاصدرا دنبال مي كنند و دانش‌پژوهاني كه در زمينه حكمت اسلامي مطالعه و تحقيق مي نمايند.

كتابخانه تخصصي ديگر به طور مستقل به نام كتابخانه تاريخ حكمت و فلسفه تأسيس گرديده كه پشتوانه علمي مركز تدوين تاريخ حكمت و فلسفه وابسته به بنياد مي باشد.

اين كتابخانه در تلاش براي بدست آوردن اهدافي در آينده مي باشد كه برخي از آنها عبارتند از:

  1.         تجهيز مخزن و بخش مرجع از طريق ارتباط با دانشگاهها، مراكز فرهنگي، ناشران كتب اسلامي در داخل و خارج كشور.

  2.         ايجاد بانك مقالات و ارتباط آن با شبكه اينترنت، بگونه اي كه اساتيد و اعضاء انجمنها بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

  3.         ثبت فهرست كتب كتابخانه بر روي شبكه اينترنت بگونه‌اي كه كاربران بتوانند از طريق رايانه بعضاً كتب مرجع را تورق نمايند.

  4.         ايجاد فضايي مناسب براي انجام پژوهش در زمينة فلسفه و فرهنگ اسلامي.

  5.         ايجاد مخزن مجلات علمي، پژوهشي در زمينه فلسفة اسلامي.

  6.         ارتباط با ساير نهادهاي مشابه بمنظور تعامل با آنها.

  7.         ايجاد بانك CD مقالات.

. پس از تأسيس مركز تدوين تاريخ جامعه فلسفه و حكمت در اين بنياد و طبق مصوبه شوراي مركز، كتابخانه تخصصي ديگري براي تاريخ فلسفه و تمدن و علوم در دست تهيه است و با شتاب مناسبي بنياد در پي تهيه و تدارك و آماده‌سازي آن مي باشد.