معرفي انجمن علمي تاريخ فلسفه

انجمن علمي تاريخ فلسفه بمنظور گسترش، پيشبرد و ارتقاي علمي در زمينه تاريخ فلسفه و علوم و تحقيقات پيراموني؛ توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن امور آموزشي و پژوهشي در زمينه كشف عظمت خدمات فلسفي و علمي ايران اسلامي تشكيل شده است.

اين انجمن در زمينه:

1- تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين‌المللي كه بنوعي با تاريخ فلسفه و علوم در ارتباط باشد.

2- همكاري با نهادهاي علمي، پژوهشي و اجرايي فعال در حوزه فلسفه، با محوريت تاريخ فلسفه.

3- ارائه خدمات پژوهشي و آموزشي به محققان فعال در حوزه تاريخ فلسفه.

4- برگزاري گردهماييهاي ملي و بين‌المللي با موضوع تاريخ فلسفه فعاليت خواهد كرد.

 

اولين جلسه مجمع عمومي انجمن علمي تاريخ فلسفه، پس از طي مراحل قانون ثبت اساسنامه و اخذ مجوز تشكيل از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران، در تابستان 1387 با حضور جمعي از اساتيد و محققان عضو در انجمن برگزار شد و اولين هيئت مديره براي مدت چهار سال انتخاب گرديد. هيئت مديره انجمن تاريخ فلسفه متشكل از 5 عضو اصلي، 2 عضو علي‌البدل، يك بازرس اصلي و يك بازرس علي‌البدل است.

 انجمن علمي تاريخ فلسفه بصورتهاي ذيل عضو مي‌پذيرد:

 1- عضويت پيوسته: كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته فلسفه و رشته‌هاي وابسته باشند.

 2- عضويت وابسته: اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال در رشته‌هاي مرتبط با فلسفه فعاليت كرده باشند.

 3- عضويت دانشجويي: كليه دانشجوياني كه در رشته‌هاي فلسفه اسلامي و غرب به تحصيل اشتغال دارند.

 4- عضويت افتخاري: شخصيت هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي فلسفه و تاريخ فلسفه حائز اهميت باشد يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي ارزنده‌اي انجام داده باشند.

 علاقمنداني كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته فلسفه (شامل زيرمجموعه‌هاي فلسفه اسلامي، كلام و حكمت اسلامي، فلسفه غرب، فلسفه دين، فلسفه تطبيقي، منطق و ...) و ساير رشته‌هاي مرتبط از قبيل: عرفان و اديان، تاريخ تمدن، باستان شناسي و ... باشند مي‌توانند درخواست عضويت خود را بهمراه خلاصه‌اي از سوابق علمي و پژوهشي خود به دبيرخانه انجمن (مستقر در بنياد حكمت اسلامي صدرا) ارسال نمايند. عضويت در انجمن تاريخ فلسفه در حال حاضر رايگان بوده و از طريق سايت بنياد حكمت اسلامي صدرا امكان‌پذير است.

 هم اكنون انجمن تاريخ فلسفه با همكاري بنياد حكمت اسلامي صدرا برگزاري سلسله نشستهاي دوره‌اي درباره تاريخ فلسفه را در دستور كار خود دارد كه اولين دوره آن در مهرماه 1387 برگزار شده است. همچنين مشاركت در طرحهاي مختلف گروههاي چهارگانه مركز تدوين تاريخ جامع حكمت و فلسفه از ديگر فعاليتهاي جاري اين انجمن است.