فرم ثبت نام همايش حکمت ایرانی و حکمت متعالیه

 
 

* نام و نام خانوادگی:

* جنسيت:

مرد      زن

* رشته تحصيلی:

* آخرين مدرک تحصيلی :

* آدرس ايميل برای ارسال کارت:

* آدرس دقيق پستی برای ارسال کارت:

* کد پستی:

* تلفن همراه برای اطلاع رسانی پیامکی:

 

 

 
 

تذکر:

1.     شرکت در همایش تنها با ثبت نام قبلی و دعوت‌نامه رسمی امکانپذیر است.

2.     در صورت تکمیل ظرفیت سالنها، اولویت براساس سطح تحصیلات و زمان ثبت نام تعیین خواهد شد.

3.     شرکت در همایش رایگان است.

4.     لطفا در ثبت اطلاعات درخواستی دقت فرمایید. به موارد ناقص ترتیب اثر داده نمیشود.